2017 – Instutionaliseringfas

ASAB fortsätter att bygga kapacitet och slutar året med 29 MW ansluten kapacitet. Ägarna tillskjuter mer eget kapital.

Last Published

Categories

Archive