2018 – Tillväxtfas

ASAB emitterar tre gröna obligationer för privatmarknaden och har vid årets slut 69 MW ansluten kapacitet.

Last Published

Categories

Archive