2023

Under 2023 har vi refinansierat utestående obligationer med en sales-leasebacklösning i Kina. Detta minskar räntekostnaderna kraftigt och minskar valutarisken i bolaget.

Last Published

Categories

Archive