Viktig information


Tillgång till informationen och dokumenten på denna del av webbplatsen är begränsad av regulatoriska skäl och riktar sig endast till personer som befinner sig och har hemvist i Sverige samt till behöriga personer som befinner sig eller har hemvist i andra jurisdiktioner än Australien, Japan, Kanada, Hong Kong, Nya Zeeland, Cypern, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Schweiz, Sydkorea, USA, Ryssland och Belarus. För att du ska vara berättigad till att ta del av den begränsade informationen förutsätts att du godkänner och bekräftar vissa villkor varje gång du önskar tillgång till den här delen av webbplatsen. Din bekräftelse ska vara sanningsenlig och korrekt.