Pressmeddelanden


Med vår prenumerationstjänst får du tillgång till nyheter och finansiell dokumentation.

PRENUMERATIONSTJÄNST

 

2024

2024-06-25 11:00 Gigasun begär förlängning av SOLT4 obligationen Nyheter Bolagshändelse Övrig Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Under året har Gigasun arbetat intensivt med refinansiering av SOLT4 som förfaller i november 2024. De bästa förutsättningarna...
2024-06-19 11:25 Gigasun AB (publ) ingår ett refinansieringsavtal om ca 870 MSEK med en ränta mellan 4% och 5%. Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Gigasun AB (publ) har ingått ett refinansieringsavtal med leasingdelen av en kinesisk storbank, omfattande cirka 870 miljoner kronor (600 miljoner...
2024-06-19 10:30 Gigasun sätter nytt produktionsrekord för en enskild månad Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Maj månad 2024 var en rekordmånad för Gigasun, då företaget producerade 30,2 (25,0) miljoner kWh – den högsta produktionsmängden...
2024-06-12 18:30 Kommuniké från Gigasun AB:s årsstämma 2024 Nyheter Bolagsinformation Bolagsstämman Rapport bolagsstämman Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Årsstämma har hållits i Gigasun AB (publ) den 12 juni 2024. Fastställande av resultat och balansräkning Årsstämman...
2024-06-04 14:00 Möt Gigasuns kinesiska VD Nyheter Svenska PR Valfritt
Gang Bao har varit VD för Gigasuns kinesiska verksamhet sedan 2015. Från 2012 till 2015 var han bolagets försäljnings- och marknadschef...
2024-06-04 11:00 Gigasun tecknar order i Kina som ger totalt ca. 40 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Gigasuns dotterbolag i Kina, har tecknat en order med ett bolag verksamt inom fordonsindustrin. Ordern gäller installation av en solenergianläggning...
2024-06-03 13:50 Gigasun tecknar order i Kina som ger totalt ca. 108 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Gigasuns dotterbolag i Kina, har tecknat en order med ett bolag verksamt inom fordonsindustrin. Ordern gäller installation av en solenergianläggning...
2024-05-24 16:08 Gigasuns VD, max Metelius talar på Carnegies Energidag Nyheter Svenska PR Valfritt
Gigasuns VD, max Metelius talar på Carnegies Energidag För mer information, vänligen kontakta: Max Metelius, VD Gigasun AB (publ)Tel: 072...
2024-05-22 14:00 Gigasun AB (publ) anlitar Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited som finansiell rådgivare för en strategisk översyn Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Gigasun AB är glada att meddela att de har anlitat Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited som finansiell rådgivare för en strategisk...
2024-05-20 13:00 Kinas klimatmål Nyheter Svenska PR Valfritt
Kinas produktion av elektricitet domineras fortfarande av kolkraft, vilket är mycket skadligt för klimatet. För att komma till rätta...
2024-05-16 15:00 Gigasun delårsrapport för första kvartalet 2024 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q1 IR Valfritt
Bolaget installerade 4,5 (0,0) MW solenergianläggningar och tecknade nya kontrakt för ytterligare 4,1 (13,5) MW. Elproduktionen var 46 (43) miljoner...
2024-05-15 08:30 Kallelse till årsstämma i Gigasun AB (publ). Nyheter Bolagsinformation Bolagsstämman Kallelse Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Gigasun AB (publ), org.nr 559056-8878, (”Bolaget”) kallar härmed till årsstämma onsdagen den 12 juni 2024 kl. 17.00 på...
En mycket viktig anledning till att Gigasun har sin operativa verksamhet i Kina är att vi gör störst klimatnytta där. Kinas främsta...
2024-04-30 15:00 Gigasun AB (publ) publicerar årsredovisning för 2023 Nyheter Svenska Regulatorisk Noteringskrav Rapport Årsredovisning IR Valfritt
Under det gångna året har vi som bolag stått inför flera utmaningar men också möjligheter som har format vår verksamhet...
Gigasun har i åtta år erbjudit konceptet Energy as a Service i Kina där miljönyttan med solenergi är 10 gånger större...
2024-04-02 10:30 Gigasun tecknar order i Kina som ger totalt ca. 10,8 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Gigasuns dotterbolag i Kina, har tecknat en order med ett kinesiskt tillverkande industribolag. Ordern gäller installation av en solenergianläggning...
2024-03-11 10:00 Gigasuns VD Max Metelius på Bolagsdag den 7 mars Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Länk till Carnegies Bolagsdag 7 mars För mer information, vänligen kontakta: Max Metelius, VD Gigasun AB (publ)Tel: 072 316 04 44E-post...
2024-03-06 07:30 Gigasun tecknar en order i Kina som ger totalt ca. 22 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Gigasuns dotterbolag i Kina, har tecknat en order med en leverantör till kraftindustrin i Shanxi. Ordern gäller en installation av en solenergianläggning...
2024-02-21 09:02 Kina sänker den femåriga räntan med 0,25 procentenheter Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
People's Bank of China meddelade på tisdagen att den femåriga referensräntan för lån (LPR 5), som påverkar hushållens...
2024-02-20 13:00 GIGASUN BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2023 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Bokslutskommuniké IR Valfritt
VD-kommentar: Under kvartalet har bolaget genomfört en förlängning av återbetalningsdatumet för obligationen SOLT4. Bolaget installerade...
2024-02-06 08:58 Gigasun har inte uppnått sin försäljningsprognos för 2023. Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
En preliminär uppskattning visar att omsättningen för fjärde kvartalet landade på ca 47 miljoner SEK, vilket resulterar i en...
2024-02-06 08:58 Gigasun tecknar två order i Kina som ger totalt ca. 27 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Gigasuns dotterbolag i Kina, har tecknat två order med två kinesiska tillverkande industribolag. Ordrarna gäller installationer av solenergianläggningar...
2024-01-31 15:30 Advanced Soltech byter namn till Gigasun AB (publ) Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Advanced Soltech Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolaget från och med, den 1 februari 2024, byter namn till Gigasun AB (publ). Beslutet...

2023

2023-12-08 10:00 Valberedning 2024 Nyheter Bolagsinformation Valberedning Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Valberedningen för Advanced Soltech Sweden AB (publ) har nu inför årsstämma 2024 utsetts baserat på ägarförhållanden...
2023-12-08 10:00 Nomination committee 2024 News Corporate Information Nomination Committee English Regulatory Listing Regulation IR Optional
The Nomination Committee for Advanced Soltech Sweden AB (publ) for the Annual General Meeting 2024 has now been appointed based on the shareholder structure...
2023-11-29 17:30 Advanced Soltech byter likviditetsgarant till Carnegie Investment Bank AB. Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Advanced Soltech har avslutat likviditetsgarantuppdraget med Erik Penser och har utsett Carnegie Investment Bank AB till ny likviditetsgarant för...
2023-11-16 15:02 Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar Q3-rapporten hos nyhetsbyrån direkt Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar Q3-rapporten hos nyhetsbyrån direkt För mer information, vänligen kontakta: Max Metelius...
2023-11-16 13:00 Advanced Soltech släpper delårsrapport för tredje kvartalet 2023 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q3 IR Valfritt
Under kvartalet har bolaget fullgjort återbetalningen av obligationerna SOLT2 och SOLT3, genomfört en förlängning av återbetalningsdatumet...
2023-11-09 14:45 Advanced Soltech tecknar två order som ger totalt ca. 35 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat två order. Ett projekt med HuBei ChengHang Glass Co Ltd och ett nytt projekt med den redan existerande...
2023-10-20 08:30 Advanced Soltech tar upp ny 8-årig finansiering med 5,9% ränta Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Advanced Soltech tar upp 18,2 MCNY (27,3MSEK) genom ett 8-årigt sales-leasebackavtal av en nybyggd anläggning om 6 MW. Lånet löper...
2023-10-16 14:15 Advanced Soltechs obligation SOLT4 förlängs enligt bolagets begäran Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Advanced Soltech begärde den 19 september 2023 förlängning av obligationen SOLT4 med återbetalning den 8 november, 2023. Förslaget...
Advanced Soltech Sweden AB (publ) ("Bolaget" eller "Advanced Soltech") offentliggör att företrädesemissionen av nya...
2023-10-04 13:00 Advanced Soltech utser Stefan Salomonsson till ny CFO Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Advanced Soltech Sweden AB (publ) är glada att meddela utnämningen av Stefan Salomonsson som bolagets nya CFO med tillträde senast den 1...
2023-09-15 07:30 Advanced Soltech tar upp ny 8-årig finansiering med 6% ränta Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Advanced Soltech tar upp 18 MCNY (27MSEK) genom ett 8-årigt sales-leasebackavtal. Lånet löper på 8 år med 6% rörlig ränta...
2023-09-14 08:50 ADVANCED SOLTECH OFFENTLIGGÖR UTFALLET AV KOMPENSATIONSEMISSIONEN MED FÖRETRÄDESRÄTT FÖR AKTIEÄGARNA Nyheter Bolagshändelse Aktie Emission Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Advanced Soltech Sweden AB (publ) ("Bolaget" eller "Advanced Soltech") offentliggör utfallet av teckningen av företrädesemissionen...
2023-09-06 07:30 Advanced Soltech når 258,3 MW installerad kapacitet solenergi, i linje med mål för Q1 2024 Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Advanced Soltech har nu uppnått 258,3 MW installerad solenergikapacitet, en ökning som inkluderar anslutningen av två nya projekt om totalt...
2023-09-05 10:40 Advanced Soltech tecknar order i Kina som ger totalt ca. 113 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en andra order med ZhouShan Putuo Changhong Ship Repair Co ltd, ett bolag som reparerar och underhåller...
2023-09-01 11:00 Advanced Soltech tecknar order i Kina som ger totalt ca. 113 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med ZhouShan Putuo Changhong Ship Repair Co ltd ,ett bolag som reparerar och underhåller...
2023-08-30 07:30 Advanced Soltech tecknar order i Kina som ger totalt ca. 23 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med ZheJiang YongJie aluminium Industrial Co. Ltd, en av Kinas största tillverkare av aluminiumprodukter...
2023-08-29 14:50 Advanced Soltechs VD, Max Metelius gästar Småbolagspodden Nyheter Svenska PR Valfritt
Advanced Soltech är företaget som levererar grön energi till världens största marknad – Kina. I det här avsnittet berättar...
2023-08-29 07:30 Advanced Soltech tar upp nytt banklån i Kina med 3,9% ränta Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Advanced Soltech har beviljats ett 1-årigt, revolverande, icke säkerställt lån, hos China Merchant Bank om 20 MCNY (30 MSEK) med...
2023-08-28 13:59 Rättelse: Advanced Soltechs VD Max Metelius presenterar på på Pensers bolagsdag. Nyheter Korrektion Svenska PR Valfritt
Ny länk Advanced Soltechs VD Max Metelius presenterar på Pensers bolagsdag För mer information, vänligen kontakta: Max Metelius, VD...
Advanced Soltechs VD Max Metelius presenterar på Pensers bolagsdag För mer information, vänligen kontakta: Max Metelius, VD Advanced Soltech...
2023-08-28 08:45 TECKNINGSPERIODEN FÖR ADVANCED SOLTECHS FÖRETRÄDESEMISSION BÖRJAR IDAG Nyheter Bolagshändelse Aktie Emission Svenska IR Valfritt
DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN...
2023-08-28 07:30 Advanced Soltech tecknar order i Kina som ger totalt ca. 58 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med HengAn (ZheJiang) Family life products , ett bolag noterat i Hongkong och verksamt inom...
2023-08-25 09:00 ADVANCED SOLTECH PUBLICERAR PROSPEKT AVSEENDE FÖRETRÄDESEMISSIONEN Nyheter Bolagshändelse Prospekt Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN...
2023-08-25 07:30 Erik Penser Bank inleder bevakning av Advanced Soltech med ett motiverat värde på 14-15 SEK per aktie. Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Solenergibolaget Advanced Soltech ger en attraktiv exponering mot förnyelsebar kraftgenerering. Det skriver Erik Penser Bank som inleder uppdragsbevakning...
2023-08-24 17:30 Advanced Soltechs VD Max Metelius gästar Penserpodden Nyheter Svenska PR Valfritt
Avsnitt 247: Advanced SolTech & börsspaningar med Karl-Mikael Syding Veckans podd inleds med besök av VD Max Metelius från Advanced...
2023-08-21 08:45 FÖRSTA DAGEN FÖR HANDEL I ADVANCED SOLTECHS AKTIER UTAN RÄTT ATT DELTA I FÖRETRÄDESEMISSIONEN Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Den första handelsdagen för aktier i Advanced Soltech Sweden AB (publ) ("Bolaget" eller ”Advanced Soltech”), utan rätt...
2023-08-15 16:00 Lars Höst fortsätter som CFO på Advanced Soltech Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Lars Höst kommer att fortsätta som tillförordnad CFO efter den 24 augusti, tills det att bolaget har hittat en lämplig ersättare...
2023-08-14 14:00 Kina lanserar nytt program med utsläppsrätter Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
China Certified Emission Reductions (CCER) är ett program för koldioxidutsläppsminskning som backas av den kinesiska regeringen. CCER förväntas...
2023-08-10 15:25 Advanced Soltechs VD, Max Metelius, kommenterar Q2-rapporten hos nyhetsbyrån Direkt Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Advanced Soltechs VD, Max Metelius, kommenterar Q2-rapporten hos nyhetsbyrån Direkt. För mer information, vänligen kontakta: Max Metelius...
2023-08-10 15:00 Advanced Soltech släpper delårsrapport för andra kvartalet 2023 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q2 IR Valfritt
VD KOMMENTAR: Kvartalet har till stor del dominerats av refinansieringen av våra utestående obligationer i Sverige. Nu är samtliga förfallna...
2023-08-09 13:00 Advanced Soltech tidigarelägger publicering av finansiell rapport för Q2 2023 Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Publicering av Advanced Soltechs rapport för andra kvartalet kommer tidigareläggas till den 10 augusti 2023. Tidigare meddelat datum för...
2023-08-07 15:00 Advanced Soltech lämnar prognos för 2023 och 2024 Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Efter refinansieringen i Kina, där Advanced Soltechs, (Bolaget) svenska obligationer återbetalats och ersatts med kinesisk finansiering i lokal...
2023-07-31 14:00 Advanced Soltech återbetalar SOLT3 den 3 augusti 2023 Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Advanced Soltech återbetalarden gröna obligationen SOLT3 om 148 MSEK den 3 augusti med medel från sales and leaseback-lösningen med...
2023-07-24 09:45 Advanced Soltech har återbetalat den gröna obligationen SOLT2 den 24 juli Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Advanced Soltech har återbetalat den gröna obligationen SOLT2 den 24 juli med medel från sales and leaseback-lösningen med Jiang...
2023-07-17 10:00 Advanced Soltech anlitar Erik Penser Bank som likviditetsgarant Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Advanced Soltech Sweden AB (publ) (”Advanced Soltech” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget anlitar Erik Penser Bank...
2023-07-07 15:00 Information om återbetalning av obligationerna SOLT2 och SOLT 3 Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Återbetalning av obligationerna SOLT2 (ca 128 MSEK), ISIN: SE0010831313 och SOLT3 (ca 148 MSEK), ISIN: SE0011231166 som förfaller till betalning...
2023-06-29 18:30 Kommuniké från årsstämman i Advanced Soltech Sweden AB (publ). den 29 juni 2023 Nyheter Bolagsinformation Bolagsstämman Rapport bolagsstämman Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Årsstämma har hållits i Advanced Soltech Sweden AB (publ) torsdagen den 29 juni 2023 under ordförandeskap av Frederic Telander, styrelsens...
2023-06-29 07:30 Advanced Soltech tecknar tre order i Kina som ger totalt ca. 47 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat tre order med JiangSu WanRui High-Tech Material Techonology Co Ltd, Wuhu DongWang Handbag Co Ltd och...
2023-06-28 11:06 Advanced Soltech återbetalar säkerställd obligation med finansiering från Kina Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Advanced Soltech har den 28 juni, 2023 tillfullo återbetalat den gröna säkerställda obligationen SOLT5 i enlighet med den underrättelse...
2023-06-27 18:45 Kommentar på Affärsvärldens artikel den 26 juni där även Advanced Soltech omnämns Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Den 27 juni publicerade Affärsvärlden en artikel om Soltech där Advanced Soltech nämns i svepande och negativa ordalag, samtidigt som...
2023-06-20 16:00 Advanced Soltech återbetalar den säkerställda obligationen SOLT5 den 28 juni och har beslutat av tilldelning av aktier i den riktade emissionen om 141 MSEK. Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Advanced Soltech kommer att återbetala den gröna seniora säkerställda obligationen SOLT5 den 28 juni med medel från sales and...
2023-06-19 15:00 Advanced Soltech påkallar förtida inlösen av säkerställda obligationer, SOLT5 Nyheter Bolagshändelse Övrig Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Advanced Soltech Sweden AB (publ) lämnar meddelande om förtida inlösen av dess utestående seniora säkerställda gröna...
2023-06-15 13:00 Advanced Soltechs VD, Max Metelius, kommenterar den nya finasieringen hos nyhetsbyrån Direkt Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Advanced Soltechs VD, Max Metelius, kommenterar den nya finasieringen hos nyhetsbyrån Direkt För mer information, vänligen kontakta: Max...
Styrelsen i Advanced Soltech Sweden AB (publ) (”Advanced Soltech” eller ”Bolaget”) har den 14 juni 2023, som en del av bolagets...
2023-06-14 17:45 Notice of Redemption Nyheter Bolagshändelse Övrig Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
This conditional notice of early redemption has been sent on 14 June 2023 to Bondholders directly registered as of 13 June 2023 in the debt register (Sw...
2023-06-13 09:30 Advanced Soltech Sweden AB (publ) ingår avtal avseende refinansiering om cirka 820 MSEK Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Advanced Soltech Sweden AB (publ) har ingått avtal avseende en sale and leaseback finansiering om cirka 820 MSEK. Avtalets första del omfattar...
2023-05-22 17:00 Kallelse till årsstämma i Advanced Soltech Sweden AB (publ). Nyheter Bolagsinformation Bolagsstämman Kallelse Svenska IR Valfritt
Advanced Soltech Sweden AB (publ), org.nr 559056-8878, (”Bolaget”) kallar härmed till årsstämma torsdagen den 29 juni 2023...
2023-05-10 13:30 Advanced Soltechs VD, Max Metelius kommenterar rapporten för första kvartalet 2023 för Nyhetsbyrån Direkt Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Advanced Soltechs VD, Max Metelius kommenterar rapporten för första kvartalet 2023 för Nyhetsbyrån Direkt För mer information...
2023-05-10 13:00 Advanced Soltech delårsrapport för första kvartalet 2023 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q1 IR Valfritt
VD KOMMENTAR: Under kvartalet har vi fokuserat på arbetet med att refinansiera våra utestående obligationer i syfte att skapa förutsättningar...
2023-04-26 14:00 Ändrat datum för publicering av Advanced Soltechs delårsrapport för första kvartalet 2023 Nyheter Bolagsinformation Finansiell kalender Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Advanced Soltech Sweden AB (publ) kommer att publicera delårsrapporten för första kvartalet 2023 senast den 10 maj 2023, som ursprungligen...
2023-04-19 08:30 Nytt datum för publicering av Advanced Soltechs delårsrapport för första kvartalet 2023 Nyheter Bolagsinformation Finansiell kalender Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Advanced Soltech Sweden AB (publ) kommer att publicera delårsrapporten för första kvartalet 2023 den 27 april 2023, istället för...
2023-04-11 10:00 Advanced Soltech tecknar två order i Kina som ger totalt ca. 124 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat två order med Anhui Shenghuabo Automobile Electric Appliance Co Ltd och Anhui Shenghuabo Automobile...
2023-04-05 09:00 Advanced Soltech Sweden AB (publ) publicerar årsredovisning för 2022 Nyheter Svenska Regulatorisk Noteringskrav Rapport Årsredovisning IR Valfritt
Vi fortsätter att bygga ut vår kapacitet och har vid utgången av 2022 nått 250 MW intäktsgenerande solenergianläggningar...
2023-02-28 07:30 Advanced Soltech tecknar order i Kina som ger totalt ca. 196 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med SuQian Huida Pastoral Industry Development, ett bolag som tillverkar jordbuks och skogsmaskiner...
2023-02-27 07:30 Advanced Soltech utser Johan Edin till ny CFO Nyheter Bolagsinformation Personalförändring Svenska IR Valfritt
Advanced Soltech Sweden AB (publ) har utsett Johan Edin till ny CFO i Bolaget med tillträde senast i augusti 2023. Johan efterträder Lars Höst...
2023-02-23 13:00 Advanced Soltechs VD, Max Metelius kommenterar bokslutskommunikén 2022 för Nyhetsbyrån Direkt Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Advanced Soltechs VD, Max Metelius kommenterar bokslutskommunikén 2022 för Nyhetsbyrån Direkt För mer information, vänligen...
2023-02-23 13:00 ADVANCED SOLTECH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2022 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Bokslutskommuniké IR Valfritt
VD-kommentar: Under kvartalet var efterfrågan från kinesiska kunder fortsatt hög och nya order motsvarande 14,5 (28,9) MW tecknades. Intäkterna...
2023-02-16 07:30 Advanced Soltech tecknar två order i Kina som ger totalt ca. 56 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat två order med kinesiska industribolag. Ordrarna gäller installationer av solenergianläggningar...
2023-02-01 07:30 Advanced Soltechs obligation SOLT2 förlängs enligt bolagets begäran Nyheter Bolagshändelse Övrig Svenska IR Valfritt
Advanced Soltech begärde den 4 januari 2023 förlängning av obligationen SOLT2 med återbetalning den 28 februari, 2023. Förslaget...
2023-01-05 08:00 Advanced Soltechs obligation SOLT5 förlängs enligt bolagets begäran Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Advanced Soltech meddelade den 16 december att Bolaget avsåg att begära förlängning av obligationen SOLT5 med återbetalning...
2023-01-04 07:30 Advanced Soltech begär förlängning av obligationen SOLT2 Nyheter Bolagshändelse Övrig Svenska IR Valfritt
Som tidigare meddelats i pressmeddelande den 16 december 2022, så begär Advanced Soltech förlängning av löptiden för obligationen...

2022

2022-12-28 07:30 Advanced Soltech tecknar två order i Kina som ger totalt ca. 116 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat två order med kinesiska industribolag. Ordrarna gäller installationer av solenergianläggningar...
2022-12-16 08:30 Advanced Soltech begär förlängning av obligationerna SOLT5 och SOLT2 Nyheter Bolagshändelse Övrig Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Under året har Advanced Soltech arbetat intensivt med refinansiering av de utställda obligationer som förfaller under 2023. De bästa...
2022-11-11 09:30 Kina lättar på COVD-restriktioner Nyheter Svenska PR Valfritt
Kinesiska myndigheter meddelade idag lättnader i de mycket hårda COVID-restriktioner som landet levt med en längre tid. Restriktionerna...
2022-11-02 07:30 Advanced Soltech tecknar tre order i Kina som ger totalt ca. 135 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat tre order med kinesiska industribolag. Ordrarna gäller installationer av solenergianläggningar...
https://youtu.be/sCMx8GuPFgE För mer information, vänligen kontakta: Max Metelius, VD Advanced Soltech Sweden AB (publ) Tel: 072- 316 04 44 E-post...
2022-11-01 13:00 ADVANCED SOLTECH DELÅRSRAPPORT FÖR TREDJE KVARTALET 2022 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q3 IR Valfritt
VD-kommentar: Det tredje kvartalet var vårt bästa någonsin. Vi producerade 69 (49) miljoner kWh, en ökning med 40 procent. Intäkterna...
Advanced Soltech har ingått ett strategiskt samarbetsavtal med den lokala stadsledningen i ZhuoLu, en del av Zhangjiakou - staden som var värd...
2022-09-27 07:30 Solenergi fortsätter att växa med rekordtakt i Kina Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
I augusti i år nådde den installerade kapaciteten solenergi i Kina 349,9 GW (samma siffra i Sverige var vid årsskiftet 1,6 GW). Fantastiska...
2022-09-08 07:30 Advanced Soltech tecknar order i Kina som ger ca. 30 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med The Fujian XinShunXing Decoration Materials Co Ltd. Ordern gäller installation av en...
2022-08-25 07:30 Advanced Soltech tecknar order i Kina som ger ca. 8,2 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med HangZhou TianYuan Pets Products Co Ltd, ett noterat företag som verksamt inom tillverkning...
2022-08-23 17:22 Advanced Soltechs VD, Max Metelius kommenterar Q2 rapporten hos Nyhetsbyrån Direkt Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
https://youtu.be/jU61a-3PbbQ För mer information, vänligen kontakta: Max Metelius, VD Advanced Soltech Sweden AB (publ) Tel: 072- 316 04 44...
2022-08-23 13:00 ADVANCED SOLTECH DELÅRSRAPPORT FÖR ANDRA KVARTALET 2022 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q2 IR Valfritt
VD kommentar: 'Vi fortsätter att växa. Intäkterna i kvartalet steg med 29% och vår installerade bas ökade till 220 MW. Vi...
! https://youtu.be/KNjHndgCypI För mer information, vänligen kontakta: Max Metelius, VD Advanced Soltech Sweden AB (publ) Tel: 072- 316 04 44...
2022-08-18 14:00 Positivt beslut från China Bank of Communications avseende finansiering av ca 615 MSEK i Kina Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Kreditkomittén hos China Bank of Communications (BOCOM) har fattat ett positivt beslut om ett 8-årigt banklån om 410 miljoner CNY (ca...
2022-07-18 07:30 Advanced Soltech tecknar order i Kina som ger ca. 94 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med YuChai United Power Co Ltd ett bolag verksamt inom tillverkning av tunga motorer. Ordern...
2022-06-28 07:30 Advanced Soltech tecknar order i Kina som ger ca. 134 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med ChuZhou GuanHui New Material Co Ltd, ett bolag verksamt inom framställning av plast...
2022-06-27 07:30 Advanced Soltech tecknar order i Kina som ger ca. 24 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med HuanAn NiSheng Property Management Co Ltd. Ordern gäller installation av en solenergianläggning...
2022-06-16 07:30 Advanced Soltech ingår strategiskt samarbetsavtal avseende 100 MW takbaserad solenergi Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Advanced Soltechs dotterbolag i Kina har ingått ett strategiskt samarbetsavtal med kommunledningen i BoShan-distriktet, beläget i ShanDong-provinsen...
2022-06-13 08:55 Advanced Soltech genomför en riktad nyemission och tillförs cirka 18 miljoner kronor Nyheter Bolagshändelse Aktie Emission Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Styrelsen för Advanced Soltech Sweden AB (publ) (”Advanced Soltech” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande lämnat...
2022-06-10 07:30 Advanced Soltech tecknar två order i Kina som ger ca. 10,4 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat order med, två företag i Anhui-provinsen. Ordrarna gäller installation av två solenergianläggningar...
2022-06-09 07:30 Advanced Soltech tecknar två order i Kina som ger ca. 20,4 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat order med två företag i Anhui-provinsen verksamma inom plastindustri. Ordrarna gäller...
2022-06-08 07:30 Advanced Soltech tecknar order i Kina som ger ca. 62 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med Hongze Dayang Salt Chemical Co Ltd, ett bolag verksamt inom kemiindustri.. Ordern gäller...
2022-06-03 10:00 Advanced Soltech tecknar order i Kina som ger ca. 9,4 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med Ltd, ett företag Wuhu Hangfu Machinery Mould Co Ltd som är ett bolag inom tillverkning...
2022-05-31 07:30 Advanced Soltech tecknar order i Kina som ger ca. 21,4 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med Ltd, ett företag JiangSu Diamente Chemical Technology Co Ltd inom kemi-industrin. Ordern...
2022-05-30 13:00 Advanced Soltech tecknar order i Kina som ger ca. 81 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med Anhui XingDa Power Machinery Co Ltd, ett företag inom tillverkning av komponenter till...
2022-05-19 18:25 Rapport från årsstämman i Advanced Soltech Sweden AB (publ). den 19 maj 2022 Nyheter Bolagsinformation Bolagsstämman Rapport bolagsstämman Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Advanced Soltechs årsstämma hölls torsdagen den 19 maj 2022 under ordförandeskap av Frederic Telander, styrelsens ordförande...
2022-05-17 15:10 Intervju med nyhetsbyrån Direkt om Q1 2022 Nyheter Svenska PR Valfritt
Nyhetsbyrån Direkt intervjuar Advanced Soltechs VD, Max Metelius med anledning av delårsrapporten för första kvartalet 2022 https://youtu.be/rJSoBz52Izg...
2022-05-17 13:00 ADVANCED SOLTECH DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2022 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q1 IR Valfritt
Kvartalets elförsäljning ökade med 30% VD kommentar: Det har varit ett utmanande kvartal på grund av COVID-restriktioner och försämrat...
2022-05-12 07:30 Advanced Soltech tecknar order i Kina som ger ca. 117 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med AnHui SongLing Electric Co Ltd, ett företag inom tillverkning av konsumentelektronik...
2022-05-02 07:30 Advanced Soltech tecknar order i Kina som ger ca. 17 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med Fujian XinShunXing Decoration Materials Co Ltd, ett företag inom tillverkningsindustrin...
2022-04-28 07:30 Advanced Soltech tecknar order i Kina som ger ca. 44 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med Fujian SuiFu Textile Co Ltd, ett företag inom textilindustrin. Ordern gäller installation...
2022-04-13 15:00 Kallelse till årsstämma i Advanced Soltech Sweden AB (publ) Nyheter Bolagsinformation Bolagsstämman Kallelse Svenska IR Valfritt
Advanced Soltech Sweden AB (publ), org.nr. 559056-8878, (”Bolaget”) kallar härmed till årsstämma torsdagen den 19 maj 2022...
2022-04-08 07:30 Advanced Soltech erhåller en utmärkelse för sina insatser inom förnybar energi Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Advanced Soltechs dotterbolag I Kina ASRE har mottagit en utmärkelse och en prissumma (ca 300 tkr) för sina insatser inom investeringar av utländskt...
2022-04-07 07:30 Advanced Soltech Sweden AB (publ) publicerar årsredovisning för 2021 Nyheter Svenska Regulatorisk Noteringskrav Rapport Årsredovisning IR Valfritt
Advanced Soltech Sweden AB (publ) har idag publicerat sin årsredovisning för 2021 ”2021 var ett händelserikt år, som trots...
2022-04-01 07:30 Advanced Soltech tecknar order i Kina som ger ca. 60 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med ZheJiang YongJie aluminium Industial Co. Ltd, ett företag som tillverkar aluminiumprodukter...
2022-03-18 07:30 Advanced Soltech tecknar order i Kina som ger ca. 10,6 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med Anhui Jiafulai Food Co Ltd , ett företag som verksamt inom livsmedelsindustrin. Ordern...
2022-02-24 13:00 ADVANCED SOLTECH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2021 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Bokslutskommuniké IR Valfritt
Kvartalets elproduktion ökade med 21% och anslutna solenergianläggningar uppgick till 206,5 MW vid kvartalets utgång. Advanced Soltech...
2022-02-02 14:00 Kommentar till artikel publicerad i Realtid den 2 februari 2022 Nyheter Svenska PR Valfritt
I artikeln vill journalisten påskina att ASAB skapats för att fungera som en kund åt en av huvudägarna, Advanced Solar Power Hangzhou...
2022-01-25 07:30 Valberedning 2022 Nyheter Bolagsinformation Valberedning Svenska IR Valfritt
Valberedningen för Advanced Soltech Sweden AB (publ) har nu inför årsstämma 2022 utsetts baserat på ägarförhållanden...
2022-01-18 07:30 Advanced Soltech tecknar order i Kina som ger ca. 32 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med Optics Technology Holding Co, ett företag som verksamt inom optik och laserteknik...
2022-01-10 10:00 Advanced Soltech tilldelas pris i Kina som” The most influential solar investment company 2021” för andra året i rad Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Som motivering till priset framförs bland annat ”Den innovativa affärsmodellen och den höga nivå av service och kvalitet som...

2021

2021-12-17 07:30 Advanced Soltech tecknar order i Kina som ger ca. 22,2 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med Anhui AiKe Foam Plastic Co.Ltd, ett företag som tillverkar förpackningsmaterial...
2021-12-10 07:30 Advanced Soltech tecknar order i Kina som ger ca. 15 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med Wuhu Letuo Intelligent Manufacturing Co. Ltd, ett bolag inom textilindustrin. Ordern gäller...
2021-12-06 07:30 Advanced Soltech tecknar order i Kina som ger ca. 32 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med Wuhu JunHua Technology Materials Co. Ltd, ett bolag inom elektronikindustrin. Ordern gäller...
2021-12-02 07:30 Advanced Soltech tecknar order i Kina som ger ca. 13,6 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med NanTong ZhongDa Textile Co Ltd, ett bolag verksamt inom textilindustri. Ordern gäller...
2021-12-01 07:30 Advanced Soltech tecknar två order i Kina som ger ca. 18,8 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat två nya order - en med DaYang Textile and Garment Co. Ltd. och en med Wuhu Zhongyuan New Composite...
2021-11-30 13:00 Advanced Soltech Sweden AB (publ) offentliggör kvartalsrapport för perioden juli-september 2021 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q3 IR Valfritt
Advanced Soltech Sweden AB:s intäkter för tredje kvartalet 2021 blev 47,1 (44,3) MSEK, en ökning med 6 procent jämfört med samma...
2021-11-23 07:30 Advanced Soltech tecknar order i Kina som ger ca. 13,4 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med NanTong TongZhou XianFeng Garden yarn dyed Weaving Co Ltd. som är ett systerbolag till...
2021-11-22 07:30 Advanced Soltech tecknar order i Kina som ger ca. 13,4 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med NanTong YongXing Garden Dyeing and Finishing Co. Ordern gäller installation av en solenergianläggning...
2021-11-18 07:30 Advanced Soltech tecknar order i Kina som ger ca. 13,2 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med CiXi YiNa Bearing Co. Ltd. Ordern gäller installation av en solenergianläggning...
2021-11-17 07:30 Advanced Soltech tecknar två order i Kina som ger ca. 28,8 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat två nya order - en med Wuhu GuJiu New Material Technology Co. Ltd. och en med AnHui YeZhiDao Food...
2021-11-15 13:00 Advanced Soltech tecknar en order i Kina som ger cirka 23,2 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en andra uppföljande order med BaoheTang (BoZhou) Pharmaceutical Co. Ltd. Ordern gäller installation...
2021-11-11 07:30 Advanced Soltech tecknar en order i Kina som ger cirka 63 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med BaoheTang(BoZhou) Pharmaceutical Co. Ordern avser installation av en solenergianläggning...
2021-10-29 07:30 Offentliggörande av slutgiltigt utfall i erbjudandet att förvärva aktier i Advanced Soltech Sweden AB (publ) Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONGKONG, NYA ZEELAND...
2021-10-28 08:00 Offentliggörande av preliminärt utfall i erbjudandet att förvärva aktier i Advanced Soltech Sweden AB (publ) Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONGKONG, NYA ZEELAND...
2021-10-27 07:30 Advanced Soltech tecknar en order i Kina som ger cirka 18 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med Jiangxi ShiMao Copper Industry Co. Ltd. Ordern gäller installation av en solenergianläggning...
2021-10-26 07:30 Advanced Soltech tecknar en order i Kina som ger cirka 30 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med Jiangxi ChongShan Copper Industry Co. Ltd. Ordern gäller installation av en solenergianläggning...
2021-10-22 07:30 Advanced Soltech tecknar en order i Kina som ger cirka 48 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med Shanxi YangTai Longyan Energy Technology Co. Ltd. Ordern gäller installation av en...
2021-10-21 13:15 Vd Max Metelius intervjuad om särnoteringen Nyheter Svenska PR Valfritt
I en intervju med Nyhetsbyrån Direkt berättar Max Metelius, vd på Advanced Soltech, om bakgrunden till särnoteringen av Advanced...
2021-10-19 13:00 Prishöjningar på elektricitet med ca 15% i Advanced Soltechs viktigaste provins Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Myndigheterna i Zhejiang-provinsen i Kina har tillkännagivit förändringar i elektricitetstarifferna för industriella kunder. De nya...
2021-10-12 07:30 Advanced Soltech tecknar en order i Kina som ger cirka 84 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med Nanxiang Wanshang (Wuhu) Trade Logistics Park Investment Co. Ltd. Ordern gäller installation...
2021-10-06 14:30 DI om Advanced Soltechs notering Nyheter Svenska PR Valfritt
Vd:n om småspararfavoritens särnotering – ”enorma möjligheter” Solenergikoncernen Soltech är på väg att...
2021-10-01 07:15 Advanced Soltech beviljas icke säkerställda lokala banklån på 40 miljoner CNY (ca 54 MSEK) till en ränta om ca 4,6%. Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Advanced Soltechs helägda dotterbolag i Kina har beviljats nya icke säkerställda lån om 40 MCNY (ca 54 MSEK) från lokala banker...
2021-09-29 07:30 Advanced Soltech tecknar en order i Kina som ger cirka 25 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med Anhui WanKai Logistics Park Co. Ltd. Ordern gäller en installation av en solenergianläggning...
2021-09-28 14:30 ADVANCED SOLTECH OFFENTLIGGÖR PROSPEKT I SAMBAND MED NOTERINGEN PÅ NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET Nyheter Bolagshändelse Prospekt Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt mfn-cus-disclaimer_sv
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONGKONG, NYA ZEELAND...
2021-09-23 13:00 Advanced Soltech tecknar en order i Kina som ger cirka 52 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med Xinmaji Industrial Co Ltd. Ordern gäller en installation av en solenergianläggning...
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONGKONG, NYA ZEELAND...
2021-09-15 14:00 Advanced Soltech tecknar en order i Kina som ger cirka 6 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med Anhui GaoJian Machinery Technology Co. Ltd. Ordern gäller en installation av en solenergianläggning...
2021-09-14 14:00 Advanced Soltech tecknar en order i Kina som ger cirka 13,6 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med Deqing Ruiming Small and Micro Enterprise Park Management Co Ltd. Bolaget har samma ägare...
2021-09-02 07:00 Advanced Soltech emitterar nya preferensaktier till ett värde av ca 24,4 MSEK Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Det har varit mycket stort intresse för att ta del av Advanced Soltechs erbjudande om att teckna preferensaktier. Bolaget har därför emitterat...
2021-08-24 19:00 Advanced Soltech Sweden AB (publ) offentliggör kvartalsrapport för perioden april–juni 2021 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q2 IR Valfritt
Advanced Soltech Sweden AB:s intäkter för första kvartalet 2021 blev 45,5 (42,9) MSEK, en ökning med 6 procent jämfört med...
2021-08-09 16:45 FN:s klimatpanel släpper alarmerande rapport Nyheter Svenska PR Valfritt
Idag presenterar IPCC*, FN:s klimatpanel, en ny tung klimatrapport med dyster statistik. Dagens rapport påvisar bland annat att det finns ett tydligt...
2021-07-29 07:30 Advanced Soltech tecknar två order i Kina som ger cirka 47 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat två order med AnHui ShanLong Textile Technology Co. Ltd och AnHui HuaChenShiJia Textile Technology...
2021-07-15 09:00 Advanced Soltech tar in ca 47,7 MSEK i nyemission av preferensaktier Nyheter Bolagshändelse Aktie Emission Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Det har varit ett stort intresse för att ta del av Advanced Soltechs erbjudande om att teckna nyutgivna preferensaktier. Nyemissionen säkerställer...
2021-07-08 07:30 Advanced Soltech tecknar en order i Kina som ger cirka 27,2 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med FuJian Chuang Long Textile Co. Ltd. Ordern gäller installation av en solenergianläggning...
2021-07-06 11:00 Advanced Soltech undersöker möjligheten att genomföra en preferensaktieemission om upp till 75 MSEK Nyheter Bolagshändelse Aktie Emission Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Syftet med den tilltänkta kapitalanskaffningen innan den planerade noteringen är att kunna tillvarata de goda affärsmöjligheter som...
2021-07-06 07:30 Advanced Soltech tecknar en order i Kina som ger cirka 30,4 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med FuJian HaiShan Foods Co. Ltd. Ordern gäller installation av en solenergianläggning...
2021-06-30 10:30 Advanced Soltech tecknar en order i Kina som ger cirka 16,4 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med KunShan Chuho Spring Co. Ltd. Ordern gäller installation av en solenergianläggning...
2021-06-24 09:45 De kinesiska myndigheterna tar ett viktigt steg för att stödja utbyggnaden av takbaserad solenergi. Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Den kinesiska energimyndigheten har nyligen utfärdat ett direktiv avseende takbaserad solenergi. Enligt direktivet ska andelen solenergianläggningar...
2021-06-17 07:30 Advanced Soltech tecknar en order i Kina som ger cirka 21,6 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med WanJi(Anhui) Great Health Industry Co. Ltd. Ordern gäller installation av en solenergianläggning...
2021-06-16 07:30 Advanced Soltech tecknar en order i Kina som ger cirka 64,4 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med JingDeZheng TaoYuan Mining Co. Ltd. Ordern gäller installation av en solenergianläggning...
2021-06-11 15:15 Kina ska sluta subventionera nya solenergiprojekt-en väntad och välkommen utveckling. Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Reuters rapporterade idag att de kinesiska myndigheterna har för avsikt att sluta dela ut subventioner för nya vind och solenergiprojekt från...
2021-05-27 09:15 Kommuniké från Advanced Soltech Sweden AB (publ) årsstämma den 26 maj 2021 Nyheter Bolagsinformation Bolagsstämman Rapport bolagsstämman Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Aktieägarna i Advanced Soltech Sweden AB (publ) höll årsstämma onsdagen den 26 maj 2021. Här följer ett sammandrag av de...
2021-05-27 07:45 Advanced Soltech tecknar en order i Kina som ger cirka 12,4 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med AnHui ZhongKe WeiZhi Logistics Equipment Manufacturing Co. Ltd. Ordern gäller installation...
2021-05-17 09:30 Advanced Soltech tecknar en order i Kina som ger cirka 11,7 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med JingDeZheng YiShan Ceramics Co. Ltd. Ordern gäller installation av en solenergianläggning...
2021-05-12 08:30 Advanced Soltech Sweden AB (publ) offentliggör kvartalsrapport för perioden januari–mars 2021 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q1 IR Valfritt
Advanced Soltech Sweden AB:s, intäkter för första kvartalet 2021 blev 27,0 (16,1) MSEK, en ökning med 68 procent jämfört...
2021-05-10 14:15 Advanced Soltech tecknar en order i Kina som ger cirka 7,8 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med Anhui QianHong Household Products Co. Ltd. Ordern gäller installation av en solenergianläggning...
2021-05-05 18:05 Advanced Soltech Sweden AB (publ) publicerar årsredovisning för 2020 Nyheter Svenska Regulatorisk Noteringskrav Rapport Årsredovisning IR Valfritt
Advanced Soltech Sweden AB (publ) har idag publicerat sin årsredovisning för 2020. ”Vi är stolta över vår kraftiga tillväxt...
2021-04-21 07:45 Advanced Soltech tecknar två order i Kina som ger cirka 23,6 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat två order med WuHu ChiLan Intelligent Technology Co. Ltd. och WuHu Xinlei Plastic Technology Co...
2021-03-29 09:00 Advanced Soltech tecknar två order i Kina som ger cirka 18,6 MSEK under avtalstiden. Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Advanced Soltechs, dotterbolag i Kina, har tecknat order med ZhangZhou LaiFu Furniture Co. Ltd och ZhangZhou YueYuan Food Co. Ltd. Dessa gäller installation...
2021-03-10 07:45 Advanced Soltech tilldelas pris i Kina som” The most influential solar investment company 2020”. Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Som motivering till priset framförs bland annat ”Den innovativa affärsmodellen som inte tar värdefull mark i anspråk och den...
2021-02-24 13:00 Fortsatt ökat intresse för solenergiproduktion i Kina Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Bokslutskommuniké IR Valfritt
Bolagets intäkter för 2020 uppgick till 138,8 MSEK, en ökning med 32 procent jämfört med 2019. Coronapandemin har påverkat...
2021-02-15 07:45 Advanced Soltech tecknar order i Kina som ger cirka 25 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med AnHui ZhiYang Food Co. Ltd. i Anhui provinsen. Ordern gäller installation av en solenergianläggning...
2021-02-08 07:45 Advanced Soltech tecknar order i Kina som ger cirka 44 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med det japanska bolaget, Nachi(JiangSu) Industrial Co, i SuZhou i JiangSu provinsen. Ordern...
2021-01-19 07:45 Advanced Soltech tecknar order i Kina som ger cirka 60,8 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med Wuhu Zhongji RuiJiang Automobile Co Ltd. i Anhui provinsen. Ordern gäller installation...
2021-01-13 07:45 Advanced Soltech tecknar order i Kina som ger cirka 62 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med ZhangZhou ChuaHua Highway Port Logistics Co Ltd i FuJian-provinsen som ligger mellan ZheJiang...
2021-01-12 10:00 Ökat intresse för gröna energifonder i Kina Nyheter Svenska PR Valfritt
Kinesiska fondförvaltares intresse för att dra nytta av investerarnas ”gröna feber” har ökat den senaste tiden och nu lanseras...
2021-01-07 08:30 Advanced Soltech hade 176,6 MW installerad kapacitet solenergi vid utgången av 2020 Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar: -Det har varit ett utmanande år som inleddes med stor osäkerhet på grund COVID19, vilket...
2021-01-05 08:30 Advanced Soltech tecknar order i Kina som ger cirka 11,2 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Försäljning Order Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar: -Vårt fokus är fortsatt att bidra med klimatnytta genom att investera i ekonomiskt hållbara...

2020

2020-11-27 07:30 Cecilia Xia har utsetts till General Counsel på Advanced Soltech Nyheter Bolagsinformation Personalförändring Svenska IR Valfritt
Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar: - Vi är mycket nöjda med vår rekrytering av Cecilia. Hon kommer att passa perfekt in i teamet...
2020-11-25 07:30 Advanced Soltech tecknar order i Kina som ger cirka 26 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Försäljning Order Svenska IR Valfritt
Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar: -Vårt team i Kina fortsätter att leverera stora projekt i god takt. Vi är mycket nöjda...
2020-11-23 07:30 Advanced Soltech i Kina tilldelas pris som” Top 10 Industrial and Commercial distributed Solar Power Station Builders in 2020” Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska IR Valfritt
Advanced Soltech Renewable Energys VD Gang Bao kommenterar: -Det är mycket glädjande att vårt bolag uppmärksammas av branschen som...
2020-11-20 07:30 Advanced Soltech tecknar order i Kina som ger cirka 12,8 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Försäljning Order Svenska IR Valfritt
Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar: -Orderböckerna fortsätter att fyllas och vi ser med tillförsikt på framtiden. För...
2020-11-18 13:00 Advanced Soltech tecknar order i Kina som ger cirka 18,64 MSEK under avtalstiden. Nyheter Bolagsinformation Försäljning Order Svenska IR Valfritt
Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar: -Vårt team i Kina arbetar för närvarande mycket framgångsrikt med vårt erbjudande...
2020-11-16 11:00 Advanced Soltech tecknar order i Kina som ger cirka 108,2 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Försäljning Order Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar: -Det är fantastiskt roligt att kunna presentera affärer i den här storleken. Advanced Soltech...
2020-11-13 08:45 Advanced Soltech tecknar två nya order i Kina som ger cirka 22 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Försäljning Order Svenska IR Valfritt
Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar: -Vi har en mycket bra marknad och en väl fungerande försäljningsorganisation som fortsätter...
2020-11-12 11:00 Advanced Soltech tecknar order i Kina som ger cirka 19,65 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Försäljning Order Svenska IR Valfritt
Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar: -Det är glädjande att fortsatt att kunna presentera projekt som har mycket god lönsamhet...
2020-11-10 13:00 Familjen Brandberg ny ägare i Advanced Soltech Nyheter Bolagshändelse Övrig Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Advanced Soltechs VD, Max Metelius kommenterar: -Det är mycket roligt att välkomna en erkänt skicklig och värderingstyrd investerare...
2020-11-04 10:00 Advanced Soltech tecknar order i Kina som ger cirka 20,59 MSEK under avtalstiden. Nyheter Bolagsinformation Försäljning Order Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar: -Vi har många pågående förhandlingar med nya kunder som vi fortsätter att omsätta...
2020-11-03 13:00 Advanced Soltech Sweden AB (publ) offentliggör kvartalsrapport för perioden juli–september 2020 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q3 IR Valfritt
VD kommentar: ”Vår verksamhet i Kina fungerar som vanligt igen efter Corona-pandemins utbrott. Våra existerande anläggningar är...
2020-10-28 07:30 Advanced Soltech tecknar två nya order i Kina som ger cirka 20,6 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Försäljning Order Svenska IR Valfritt
Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar: -Efterfrågan är på vårt erbjudande är mycket stark och vi har en väl fungerande...
2020-10-26 10:00 Advanced Soltech tecknar order i Kina som ger cirka 18,07 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Försäljning Order Svenska IR Valfritt
Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar: -Efterfrågan har kommit tillbaka med full kraft och vårt team i Kina fortsätter att teckna...
2020-09-24 08:45 Advanced Soltech tar in 131,5 MSEK i nyemission av preferensaktier Nyheter Bolagshändelse Aktie Emission Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Advanced Soltechs VD, Max Metelius kommenterar: -Det är mycket glädjande att se det stora intresset för att investera i Advanced Soltech...
2020-09-15 11:00 Advanced Soltech tecknar order i Kina som ger cirka 27,4 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Försäljning Order Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar: -Vårt team i Kina fortsätter att teckna order med nya stabila kunder. Detta projekt visar god...
2020-09-08 10:35 Advanced Soltech undersöker möjligheten att genomföra en preferensaktieemission om upp till 150 MSEK Nyheter Bolagshändelse Aktie Emission Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Advanced Soltechs VD, Max Metelius kommenterar: Kina fortsätter att återhämta sig efter Corona-pandemin och vi ser en stark efterfrågan...
2020-09-01 07:30 Advanced Soltechs ASRE tecknar order som ger cirka 81,9 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Försäljning Order Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar: Vårt team i Kina fortsätter att leverera stora lönsamma projekt till stabila kunder. I detta...
2020-08-21 13:10 Advanced Soltech Sweden AB (publ) offentliggör kvartalsrapport för perioden april – juni 2020 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q2 IR Valfritt
VD kommenterar: MSEK. Producerad el uppgick till 38 miljoner kWh. MSEK, p.g.a. Corona-pandemin. ej kassaflödespåverkande valutaeffekter om -38,5...
2020-08-19 10:54 Advanced Soltech Sweden AB (publ) tidigarelägger rapporten för kvartal 2 från den 15 september till den 21 augusti 2020 Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
För mer information kontakta: Max Metelius, VD Advanced Soltech Sweden AB (publ) Tel: 072 316 04 44. E-post: max.metelius@advancedsoltech.se
2020-07-27 09:09 Advanced Soltechs ASRE tecknar order som ger 122 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Försäljning Order Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar: - Vi är glada och stolta över denna mycket stora affär som är vår näst största...
2020-07-20 10:00 Advanced Soltechs ASRE f å r ny order som ger 7,6 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Försäljning Order Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Anläggningen beräknas årligen producera cirka 446 250 kWh och kunden köper elektriciteten som anläggningen producerar under 20...
2020-06-05 08:30 Advanced Soltech tecknar samarbetsavtal som fullt utbyggt ger drygt 31 MSEK per år Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Avtalet beräknas fullt utbyggt och utan bidrag från vare sig provins- eller centralregeringen generera årliga intäkter om drygt 31...
2020-06-01 14:01 Advanced Soltech Sweden AB (publ) obligationsemission övertecknad Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Efter genomförd emission, som beräknas vara färdigställd i mitten av juni månad, kommer ASAB:s totala och utestående portfölj...
2020-05-07 13:15 Delårsrapport Advanced Soltech Sweden AB (publ) januari – mars 2020 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q1 IR Valfritt
Periodens resultat och bolagets ställning vid periodens slut: *Koncernens intäkter påverkas negativt med cirka -5,5 MSEK som ett resultat...
2020-03-11 11:07 Advanced SolTech Sweden AB (publ) har beslutat att skjuta upp den planerade noteringen av bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Samarbetet med Carnegie Investmentbank och DNB Markets i syfte att notera Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market ligger fast, och utgör...
2020-02-27 11:15 Bokslutskommuniké Advanced Soltech Sweden AB (publ) januari – december 2019 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Bokslutskommuniké IR Valfritt
ASAB:s funktion inom Soltech-koncernen är att finansiera den verksamhet i Kina som bedrivs av de helägda dotterbolagen Advanced Soltech Renewable...
2020-02-04 14:00 Advanced Soltech påverkas operationellt i mycket begränsad omfattning av coronaviruset i Kina Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
För ASAB innebär den förlängda ledigheten att en del av ASAB:s kunder i Kina under en period kommer att ha lägre elförbrukning...
2020-01-13 07:30 Advanced SolTech Sweden AB (publ) överväger att emittera nya gröna säkerställda företagsobligationer och offentliggör ny finansiell information Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
I samband med detta har ASAB mandaterat DNB Markets och Nordea för att utreda förutsättningarna för ASAB att emittera ett nytt obligationslån...
2020-01-10 12:00 Niclas Lundin har utsetts till ny CFO i Soltech Energy Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Den 8 juli 2019 meddelade Soltech Energy att CFO Mats Holmfeldt kommer att lämna Bolaget när en ny CFO har rekryterats och tillträtt tjänsten...
2020-01-10 07:30 Nytt samarbetsavtal ger fullt utbyggt drygt 363 MSEK under avtalsperioden för Soltechs ASAB Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
I samband med avtalets ingående tecknandes även tre order om 500 KW vardera, dvs. totalt 1,5 MW. Den totala investeringskostnaden för dessa...

2019

2019-12-18 07:45 Soltechs ASRE i Kina får ny order som ger 36,4 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Anläggningen beräknas årligen producera cirka 2 090 880 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen...
2019-12-05 07:45 SolTechs ASRE i Kina får ny order som ger 106,8 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Anläggningen kommer årligen producera cirka 6 000 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar...
2019-12-02 08:30 Advanced SolTech har mandaterat DNB Markets och Nordea med avsikt att emittera gröna säkerställda obligationer under första kvartalet 2020 Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
En första obligationsemission under avtalet planeras under första kvartalet 2020, beroende av då rådande marknadsförutsättningar...
2019-11-26 14:30 SolTechs dotterbolag, Advanced SolTech har emitterat nya gröna seniora säkerställda företagsobligationerom 100 MSEK Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Som tidigare obligationer emitterade under SOLT5 serien, avses även denna obligation tas upp till handel på First North Sustainable Bond Market...
2019-11-13 07:30 SolTech Energys nya mål är att nå 4,7 miljarder SEK i rörelseintäkter år 2024 Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Solenergimarknaden står inför en mycket stark tillväxt. I Sverige kom endast 0,3 procent av vår energi från solen 2018. I Tyskland...
2019-11-11 13:00 SolTechs ASRE i Kina får ny order som ger 9,84 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Anläggningen kommer årligen producera cirka 600 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar...
2019-10-29 07:15 SolTechs ASRE i Kina får ny order som ger 6,68 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Anläggningen kommer årligen producera cirka 384 000 kWh och skall installeras på en byggmarknad. Kunden förbinder sig att köpa...
2019-10-25 07:40 Ny order för SolTechs ASRE i Kina ger 21,32 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Anläggningen kommer årligen producera cirka 1 300 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar...
2019-10-24 15:00 Advanced SolTech Sweden AB (publ) kvartalsrapport tredje kvartalet 2019 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q3 IR Valfritt
Första, andra och tredje kvartalet i sammandrag Väsentliga händelser sfter periodens utgång Delårsrapporten finns tillgänglig...
2019-10-16 07:40 Ny stororder för SolTechs ASRE i Kina ger 217,6 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Anläggningen kommer årligen producera cirka 11 640 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar...
2019-09-27 13:04 SolTechs dotterbolag, Advanced SolTech har emitterat nya gröna seniora säkerställda företagsobligationer om 125 MSEK Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
ASAB: s verksamhet består i att finansiera solenergianläggningar i Kina som installeras, ägs och förvaltas av SolTech-koncernens kinesiska...
2019-09-10 07:15 Advanced SolTech har utsett Carnegie Investment Bank och DNB Markets till rådgivare vid den planerade noteringen på Nasdaq First North Growth Market Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Frederic Telander, VD Advanced SolTech, och Stefan Ölander, VD SolTech Energy kommenterar: - Vi är mycket glada över att kunna presentera...
2019-08-22 10:00 Advanced SolTech Sweden AB (publ) kvartalsrapport andra kvartalet 2019 Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
ASAB:s funktion inom SolTech-koncernen är att finansiera verksamheten i Kina som bedrivs av systerbolaget Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou...
2019-08-22 07:15 SolTech Energy Sweden AB (publ) kvartalsrapport för april - juni 2019 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q2 IR Valfritt
Starkt kvartal för SolTech: Halvårssiffror perioden 1 januari – 30 juni 2019 Väsentliga händelser efter rapportperioden SolTechs...
2019-08-16 07:30 SolTechs ASRE i Kina får ny order från fastighetsbolag i hemstaden Hangzhou Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Anläggningen kommer årligen producera cirka 395 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar...
2019-08-06 07:30 SolTechs dotterbolag i Kina får ny stororder som ger 108 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Anläggningen kommer årligen producera cirka 6 000 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar...
2019-07-16 07:30 SolTechs dotterbolag i Kina tar ny order i Shanghai som ger 6,92 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Anläggningen beräknas årligen producera cirka 380 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen...
2019-07-01 07:10 SolTechs dotterbolag i Kina får ny stororder som ger 163,6 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Anläggningen kommer årligen producera cirka 9 731 888 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar...
2019-06-28 10:45 SolTech Energy presenterar sina nuvarande återförsäljare där Svea Solar inte ingår Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Utöver våra dotterbolag har bolaget återförsäljarsamarbeten med följande företag: - Kraftpojkarna och Rexel...
2019-05-24 07:10 SolTechs dotterbolag i Kina får ny order som ger 110,8 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Anläggningen kommer årligen producera cirka 6 600 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar...
2019-05-22 07:15 SolTechs Kinaverksamhet landar ny order som ger 36,4 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Anläggningen kommer årligen producera cirka 2 024 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar...
2019-05-20 09:00 SolTechs dotterbolag, Advanced SolTech avser att emittera nya gröna seniora säkerställda företagsobligationerom 110 MSEK Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014...
2019-05-20 07:15 SolTechs Kinaverksamhet tar ny affär som ger 39,4 MSEK under avtalstiden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Anläggningen kommer årligen producera cirka 2 184 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar...
2019-04-30 13:02 SolTechs Kinaaffär påverkas ej Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
- SolTechs kinesiska dotterbolag ASRE´s affärsmodell påverkas inte av att prismekanismen justeras för elnätshandlad solkraft...
2019-04-25 09:00 SolTechs dotterbolag, Advanced SolTech avser att emittera nya gröna seniora säkerställda företagsobligationer Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014...
2019-04-25 08:45 Advanced SolTech Sweden AB (publ) kvartalsrapport första kvartalet 2019 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q1 IR Valfritt
ASAB:s funktion inom SolTech-koncernen är att finansiera verksamheten i Kina som bedrivs av systerbolaget Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou...
2019-04-17 07:30 SolTechs dotterbolag ASAB rekryterar toppkraft Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Max är jurist i botten och har även en gedigen bakgrund inom finansmarknaden från bland annat Carnegie och HQ Bank. Max är även...
2019-04-16 07:20 SolTechs Kinaverksamhet tar ny affär som ger 19,6 MSEK under avtalstiden på 20 år Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Anläggningen kommer årligen producera cirka 1 000 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar...
2019-04-15 07:10 SolTechs Kinaverksamhet tar affär som ger 29,4 MSEK under avtalstiden på 20 år Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Anläggningen kommer årligen producera cirka 1 500 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar...
2019-03-27 07:30 Nytt samarbetsavtal ger fullt utbyggt 465 MSEK årligen för SolTechs ASRE Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
ASRE har redan identifierat passande tak motsvarande cirka 10 MW i regionen. Anläggningarna beräknas producera cirka 1 kWh per installerad watt/år...
ASAB, som är ett dotterbolag till SolTech Energy Sweden AB (publ), har i enlighet med obligationsvillkoren ansökt om, och nu erhållit godkännande...
2019-03-18 07:00 SolTechs Kinaverksamhet har tecknat en order som ger 30,6 MSEK över avtalsperioden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Anläggningen kommer årligen producera cirka 1 700 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar...
2019-03-14 07:00 SolTechs Kinaverksamhet har fått tre nya kunder Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Anläggningarna beräknas årligen producera cirka 1 050 000 kWh och kunderna förbinder sig att köpa all elektricitet som respektive...
2019-02-21 14:40 Bokslutskommuniké Advanced SolTech Sweden AB (publ) januari – december 2018 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q3 IR Valfritt
ASAB:s funktion inom SolTech-koncernen är att finansiera den verksamhet i Kina som bedrivs av systerbolaget Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou...
2019-01-31 07:00 Advanced SolTechs gröna företagsobligation tecknades till 170 MSEK Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
ASAB:s verksamhet består i att finansiera solenergianläggningar i Kina som installeras, ägs och löpande underhålls av SolTech-koncernens...
2019-01-25 07:00 SolTechs ASRE ansluter 7,38 MW till nätet som ger 169 MSEK i intäkter under avtalets löptid på 20 år Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
VD Stefan Ölander i en kommentar: - Affärsläget är fortsatt mycket bra i Kina och vi räknar med att inom kort leverera ännu...

2018

2018-12-17 12:00 SolTechs Kinaverksamhet ökar med 33,6 MSEK Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Anläggningen kommer årligen producera cirka 1 500 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar...
2018-12-17 08:00 SolTechs Kinaverksamhet ökar med 33,6 MSEK Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Anläggningen kommer årligen producera cirka 1 500 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar...
2018-12-10 08:00 SolTechs dotterbolag, Advanced SolTech, emitterar gröna seniora säkerställda företagsobligationer Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
ASAB: s verksamhet består i att finansiera solenergianläggningar i Kina som installeras, ägs och löpande underhålls av SolTech-koncernens...
2018-12-06 07:00 Ytterligare en order för SolTechs ASRE Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Anläggningen kommer årligen producera cirka 1 050 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar...
2018-12-04 08:00 SolTechs Kinabolag ASRE tar ny affär Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Anläggningen kommer årligen producera cirka 1 500 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar...
2018-12-04 07:00 SolTechs dotterbolag, Advanced SolTech, undersöker möjligheten att emittera ett senior säkerställt obligationslån Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
ASAB:s verksamhet består i att finansiera uppförandet av solenergianläggningar i Kina som installeras, ägs och löpande underhålls...
2018-11-26 07:00 SolTechs ASRE förvärvar 70 procent av en solenergiportfölj i Kina som ger intäkter på ca 110 MSEK över 20 år Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Samtliga anläggningar är anslutna till elnätet och producerar årligen cirka 6 336 500 kWh vilket motsvarar vad ca 253 svenska villor...
2018-11-21 07:00 SolTechsKina bolaglevererar ny affär Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Anläggningen kommer årligen producera cirka 500 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar...
2018-11-20 07:00 SolTechs ASRE levererar affär på 49 MSEK Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Anläggningen kommer årligen producera cirka 2 200 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar...
2018-11-05 07:00 Rättelse: SuZhou LongJie Special Fiber skall i stället vara HuiZhou JinLongYu Cable Industrial Development Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Anläggningen kommer som tidigare offentliggjorts att täcka en takyta om cirka 35 000 kvm (motsvarande ca 5 fotbollsplaner) och årligen...
2018-10-30 07:00 SolTechs ASRE levererar affär på 24,7 MSEK Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Anläggningen kommer årligen producera cirka 1 155 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar...
2018-10-19 15:30 SolTechs gröna obligation tecknades till 70 MSEK och kompletteras med en kredit i Kina med upp till 100 MSEK Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Teckningsperioden löpte från 24 september till 15 oktober 2018. Obligationserbjudandet tillför ASAB drygt 70 MSEK före sedvanliga...
2018-10-15 08:00 SolTechs Kinasatsning får ytterligare order Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Anläggningen kommer årligen producera cirka 300 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar...
2018-10-10 07:00 SolTechs Kinasatsning levererar. Ny order ger 82 MSEK i intäkt under avtalsperioden. Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Anläggningen kommer att täcka en takyta om cirka 35 000 kvm (motsvarande ca 5 fotbollsplaner) och årligen producera cirka 3 675 000 kWh...
2018-10-08 08:00 SolTechs ASRE får ny order som ger 24 MSEK i intäkt under avtalsperioden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Anläggningen kommer att täcka en takyta på cirka 11 000 kvm och årligen producera cirka 1 155 000 kWh. Kunden förbinder sig...
2018-10-04 08:00 SolTech hjälper Kina från kol till sol. Nya order för ASRE ger 44 MSEK i intäkt under avtalsperioden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Anläggningarna kommer att täcka takytor på cirka 17 000 kvm (motsvarande ca 2,5 fotbollsplaner) och årligen producera cirka 2 000...
2018-09-24 07:00 SolTechs ASRE får ny order som ger 83 MSEK i intäkt under avtalsperioden Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Anläggningen kommer täcka en takyta på cirka 35 000 kvm (motsvarande ca fem fotbollsplaner) och årligen producera cirka 3 675 000...
2018-09-20 14:00 SolTechs dotterbolag, ASAB, offentliggör prospekt för femårig grön obligation med 8,25 procent i årsränta Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
ASAB:s verksamhet är att finansiera SolTech-koncernens uppförande av solenergianläggningar i Kina. Anläggningarna installeras, ägs...
2018-09-06 08:30 SolTechs ASRE får ny order som ger 11,56 MSEK under avtalets löptid Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Anläggningen kommer täcka en takyta på cirka 5 000 kvm och årligen producera cirka 500 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa...
2018-08-24 09:00 Delårsrapport SolTech Energy Sweden AB (publ) januari - juni 2018 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q2 IR Valfritt
Starkt halvår för SolTech: Efter rapportperiodens utgång: Läs rapporten i sin helhet. För mer information, vänligen kontakta...
2018-08-23 13:42 Rättelse: Advanced SolTech Sweden AB (publ) januari - juni 2018. Delårsrapport i bilaga ej bara i länk. Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q2 IR Valfritt
ASAB:s funktion inom SolTech-koncernen är att finansiera verksamheten i Kina som bedrivs av systerbolaget Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou...
2018-08-23 08:00 Delårsrapport Advanced SolTech Sweden AB (publ) januari - juni 2018 Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Q2 IR Valfritt
ASAB:s funktion inom SolTech-koncernen är att finansiera verksamheten i Kina som bedrivs av systerbolaget Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou...
2018-08-15 10:00 SolTech och ASP förlägger ASAB:s börsintroduktion till senhösten 2019-uppföljning av finansieringsstrategi från oktober 2017 Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Bakgrund ASABs ägare, SolTech och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP), finner i dagsläget att alternativa finansieringslösningar för...
2018-07-18 10:00 SolTechs ASRE förvärvar nybyggd rekordanläggning på 12,7 MW av ASP för cirka 86 MSEK Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Bakgrund Den 11 december 2017 meddelade SolTech att JiangSu YangHe Brewery Joint-Stock Co Ltd. lagt en order på 13 MW gällande installation...
2018-07-02 07:00 Två anläggningar på tillsammans 4,8 megawatt (MW) är nu anslutna till elnätet i Kina och genererar intäkter Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
VD Frederic Telander i en kommentar: - Som vi offentliggjorde den 12 juni, var ytterligare anläggningar nära förestående att kopplas...
2018-06-21 01:59 SolTechs dotterbolag ASAB:s gröna obligation tecknades till 99 procent Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Teckningsperioden löpte från 29 maj till 18 juni 2018. Obligationserbjudandet tillför ASAB ca 148 MSEK före sedvanliga emissionskostnader...
2018-06-12 07:00 Ytterligare en anläggning på 2,75 megawatt (MW) är nu ansluten till elnätet i Kina och genererar intäkter Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
VD Frederic Telander i en kommentar: - Vi är nu i slutskedet av byggnationen av en rad solenergianläggningar. Detta är den första...
2018-06-11 07:00 SolTech Energy ny medlem i internationella Climate Bonds Partners Program Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
SolTech Energys dotterbolag, Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB) har två gröna obligationer listade på Nasdaq First North och en...
2018-06-07 07:00 SolTechs ASRE får ny order som ger 44,6 MSEK under avtalets löptid Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Anläggningen kommer täcka en takyta på cirka 2 hektar (cirka 20 000 kvm) och årligen producera cirka 2 100 000 kWh. Kunden förbinder...
2018-06-05 14:30 SolTechs ASRE opåverkat av ny subsidiepolitik i Kina Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Bakgrund Av totalt cirka 100 GW solel som installerades i världen 2017, stod Kina för dryga 52 GW. Pådrivande faktorer har varit Kinas...
2018-06-01 08:30 Kommuniké från årsstämma i SolTech Energy Sweden AB (publ). den 29 maj 2018 Nyheter Bolagsinformation Bolagsstämman Rapport bolagsstämman Svenska Regulatorisk Noteringskrav IR Valfritt
Fastställande av resultaträkning och balansräkning Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen...
2018-05-24 08:15 SolTechs dotterbolag, Advanced SolTech, offentliggör prospekt för femårig obligation med 8,75 procent i årsränta Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
ASAB:s verksamhet består i att finansiera uppförandet av solenergianläggningar i Kina som installeras, ägs och löpande underhålls...
2018-05-23 07:00 Advanced SolTech avser förutsatt godkänt prospekt, emittera en femårig obligation med 8,75 procent i årsränta för att finansiera liggande order. Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
ASAB:s verksamhet består i att finansiera uppförandet av solenergianläggningar i Kina som installeras, ägs och löpande underhålls...
2018-05-02 07:00 SolTechs ASRE får ny order som ger 47,6 MSEK under avtalets löptid Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Anläggningen kommer täcka en takyta på cirka 2,16 hektar (cirka 21 600 kvm) och årligen producera cirka 2 160 000 kWh. Kunden förbinder...
2018-04-24 07:00 Ytterligare en anläggning på 2,885 megawatt (MW) är nu ansluten till elnätet i Kina och genererar intäkter Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
För mer information, vänligen kontakta: Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mail; frederic.telander@soltechenergy.com Informationen...
2018-04-04 08:00 Ny order för SolTechs ASRE ger 45 MSEK under avtalets löptid Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Anläggningen kommer täcka en takyta på cirka 1,8 hektar (cirka 18 000 kvm) och årligen producera cirka 1 800 000 kWh. Kunden förbinder...
2018-03-19 07:00 Ny order för SolTechs ASRE ger 63,8 MSEK under avtalets löptid Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Anläggningen beräknas täcka en takyta på cirka 2,7 hektar (cirka 27 000 kvm) och årligen producera cirka 2 902 000 kWh. Kunden...
2018-03-16 08:35 SolTech först på ny obligationsmarknad hos Nasdaq Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Den 19 mars, 2018 anordnas en noteringsceremoni hos Nasdaq Stockholm. Ett femtiotal investerare är inbjudna att tillsammans med media lyssna på...
2018-02-26 07:00 Obligationen i SolTechs dotterbolag ASAB tecknades till 128 MSEK Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
ASABs funktion inom SolTech-koncernen är att finansiera verksamheten i Kina som bedrivs av systerbolaget Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou...
2018-02-02 15:30 SolTechs dotterbolag, Advanced SolTech, offentliggör prospekt för femårig obligation med 8,75 procent i årsränta. Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
ASAB:s verksamhet består i att finansiera uppförandet av solenergianläggningar i Kina som installeras, ägs och löpande underhålls...
2018-02-02 15:15 Korrigering: Bokslutskommuniké 2017 - Advanced SolTech Sweden AB (publ) Nyheter Svenska Regulatorisk MAR Rapport Delårsrapport Bokslutskommuniké IR Valfritt
ASAB:s roll inom SolTech-koncernen är att finansiera den verksamhet i Kina som bedrivs av Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd. (ASRE)...
2018-02-01 08:30 Ny order för SolTechs ASRE i Shanghai ger 58,5 MSEK under avtalets löptid Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
VD Frederic Telander i en kommentar: För mer information, vänligen kontakta: Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mail; frederic.telander@soltechenergy.com...
2018-01-16 07:00 Ytterligare en anläggning på 2,28 megawatt (MW) är nu ansluten till elnätet i Kina och genererar intäkter Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
För mer information, vänligen kontakta: Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mail; frederic.telander@soltechenergy.com Informationen...
2018-01-11 07:00 Ytterligare en anläggning på 1,2 megawatt (MW) är nu ansluten till elnätet i Kina och genererar intäkter Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
För mer information, vänligen kontakta: Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mail; frederic.telander@soltechenergy.com Informationen...
2018-01-09 07:00 Ytterligare två anläggningar på 878 kilowatt (KW) respektive 257 KW, är nu anslutna till elnätet i Kina och genererar intäkter Nyheter Bolagsinformation Övrig bolagsinformation Svenska Regulatorisk MAR IR Valfritt
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014...