Gigasun tecknar order i Kina som ger totalt ca. 10,8 MSEK under avtalstiden

Gigasuns dotterbolag i Kina, har tecknat en order med ett kinesiskt tillverkande industribolag. Ordern gäller installation av en solenergianläggning på sammanlagt ca 0,8 megawatt (MW) och beräknas ge årliga intäkter från elförsäljning på ca 0,54 MSEK, eller ca. 10,8 MSEK under avtalens 20-åriga löptid. Investeringen i anläggningen, som kommer att ägas av Gigasuns helägda dotterbolag i Kina, uppgår till ca. 4,4 MSEK och byggstart planeras till andra kvartalet 2024. Den årliga besparingen av koldioxidutsläpp beräknas till 500 ton. Projektet är beläget i Anhui-provinsen och är lönsamt helt utan några subventioner.

Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:

Vi arbetar nu intensivt med två huvudsakliga mål, att förbättra våra lånevillkor och att säkra vår tillgång till eget kapital. Det har gjorts goda framsteg i båda dessa processer. Samtidigt fortsätter vi att bygga vår existerande ”pipeline” och teckna nya projekt, dock i försiktigare takt tills våra finansiella förutsättningar är mer förutsägbara. Detta projekt finansieras till mer än två tredjedelar med lån från vår kinesiska partner JiangSu Leasing.