Så jobbar vi


 

Effektivt och för alla parter gynnsamt samarbete


Sverige-baserade Gigasun sköter finansieringen och styrningen av bolagets kinesiska dotterbolag. I Kina har vi verksamheten i helägda dotterbolag med ett tiotal heltidsanställda i Hangzhou som sköter försäljning, upphandling, övervakning, administration och förvaltning av våra solcellsanläggningar.

På sälj- och installationssidan i Kina nyttjar vi vår kinesiska delägare och partner Advanced Solar Power Hangzhous nationella nätverk av cirka 30 återförsäljare som både säljer och installerar solcellsanläggningarna i sina respektive regioner.

Gigasun betalar provision för genomförda affärer och ett fast pris för installationen genom sina dotterbolag Advanced Soltech Renewable Energy eller Longrui Solar Energy. På så vis kan Gigasun driva verksamheten med en liten, flexibel och kostnadseffektiv organisation. Installatören erhåller ersättning efter uppförande av solcellsanläggningar och ansvarar för löpande underhåll. Sammanfattningsvis är detta ett mycket effektivt och för alla parter gynnsamt samarbete.