Bolagsstruktur


Gigasun grundades den 1 mars 2016 och registrerades hos Bolagsverket den 30 mars 2016. Bolaget har ett helägt vilande dotterbolag i Sverige, ST-Solar Holding AB, och två helägda dotterbolag i Kina, Advanced Soltech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd. och Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd.

Gigasuns verksamhet är finansiering av koncernens solcellsanläggningar.

 

 

Advanced Soltech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd.

Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd. registrerades den 16 oktober 2015. Bolaget har mer än 40 direkt- eller indirektägda dotterbolag.

Bolagets verksamhet är att bygga, äga och förvalta solcellsanläggningar åt kunder som på långtidskontrakt förbinder sig att köpa all el som anläggningarna producerar.

Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd.

Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. etablerades och registrerades den 9 maj 2019. Bolaget har mer än 10 direkt- eller indirektägda dotterbolag.

Bolagets verksamhet är att bygga, äga och förvalta solcellsanläggningar åt kunder som på långtidskontrakt förbinder sig att köpa all el som anläggningarna producerar.

Dotterbolag till Advanced Soltech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd. och Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd.

Anledningen till att dotterbolagen i Kina har etablerats är för att de städer eller kommuner i Kina där solcellsanläggningar finns installerade har begärt att Advanced Soltech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd. eller Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. etablerar dotterbolag. För att erhålla olika subsidier för energi som produceras av solcellsanläggningar kan en stad eller kommun kräva att ett bolag bildar direkt- eller indirektägda dotterbolag för den solcellsanläggning som är installerade i den relevanta staden eller kommunen.