Styrelsen


Vi som sitter i styrelsen på Gigasun AB (publ)

Gigasuns styrelse består av sex ordinarie stämmovalda ledamöter, inklusive styrelseordföranden, valda på senaste årsstämman.


Frederic Telander

Arbetande styrelseordförande


Född 1964. Arbetande styrelseordförande sedan 2020. Styrelseledamot sedan 2016.

Erfarenhet
Tidigare partner i EIG Venture Capital Ltd, ett investmentbolag med fokus på investeringar inom cleantech. Under perioden 2001-2008, ledande befattningshavare (VD och Vice ordförande) inom Gas Turbine Efficiency koncernen som noterades på Londonbörsens AIM-lista under 2005. Mellan 2007-2009 samt 2018-2020 var Frederic styrelseordförande i Soltech Energy Sweden AB (publ), och mellan 2009-2018 var Frederic VD i Soltech Energy Sweden AB (publ). Under åren 2016-2020 var Frederic VD i Gigasun AB (publ).

Utbildning
Universitetsstudier i företagsekonomi.

Övriga pågående uppdrag
Styrelseledamot i Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd., Longrui Solar Energy (Suqian) Co., Ltd, Suqian Ruiyan New Energy Co., Ltd. och Sactum AB.

Innehav i bolaget
35 846 aktier, varav 16 006 genom bolag och 406 849 teckningsoptioner genom bolag och försäkring.

Oberoende
Inte oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen. Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.


Stefan Ölander

Styrelseledamot


Född 1964. Styrelseledamot sedan 2016.

Erfarenhet

Kommunikationschef inom SEB och Kinnevik. Grundare av Rewir. VD och styrelseordförande för svenska och danska företag inom Intellecta-koncernen. Under olika perioder har Stefan varit både VD och styrelseordförande i Zacco. Åren 2012-2018 var Stefan styrelseordförande och åren 2018-2024 var Stefan VD i Soltech Energy Sweden AB (publ). Åren 2016-2020 var Stefan styrelseordförande i Gigasun AB (publ).

Utbildning
Gymnasieekonom.

Övriga pågående uppdrag

Styrelseledamot i Soltech Energy Sweden AB (publ). Styrelseordförande i Territorium AB, Ianua Invest AB, SEPSSOLT AB och Galileus AB.

Innehav i bolaget
2 581 aktier, varav 1 851 genom bolag.

Oberoende
Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen. Inte oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.


Ben Wu

Styrelseledamot


Född 1973. Styrelseledamot sedan 2016.

Erfarenhet
Ben är grundare och VD i tunnfilmstillverkaren Advanced Solar Power Hangzhou som han startade tillsammans med sin far 2008. Ben var VD Advanced SolTech Renewable Energy fram till 2020. Innan detta har Ben en gedigen karriär inom affärsutveckling och finans, bland annat som managementkonsult hos McKinsey 2004-2006 och som analytiker hos Himalaya Capital 2002-2004. Innan han grundade Advanced Solar Power Hangzhou, hade Ben en framträdande roll inom Lenovo 2007-2008 vars investeringsbolag även blev den första externa investeraren i Advanced Solar Power.

Utbildning
MBA Finance and Marketing, Columbia Business School. MS Mathematics and Computer Science, Colorado School of Mines. BS Mathematics and Computer Science, Colorado School of Mines.

Övriga pågående uppdrag
Verkställande direktör i Advanced Solar Power (Hangzhou) Inc. Styrelseledamot i Advanced Solar Power (Hong Kong) Limited, Advanced Solar Power Cayman Limited och HuBei KaiLong Longyan Energy Technology Co Ltd. Executive Partner i Hangzhou Shengri Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership), Hangzhou Dingxi Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership) och Jiayun Xuanyi (Hangzhou) Enterprise Management Consulting Co., Ltd.

Innehav i bolaget
0 aktier. 406 849 teckningsoptioner.

Oberoende
Inte oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen. Inte oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.


Gang Bao

Styrelseledamot


Född 1969. Styrelseledamot sedan 2016.

Erfarenhet
Gang är VD för Advanced SolTech Renewable Energy. Sedan 2015 har Gang arbetat med försäljning och affärsutveckling i bolaget. Under 2012-2015 var Gang försäljnings- och marknadschef för Advanced Solar Power Hangzhou, och ansvarade för att bygga upp en plattform för försäljning i ett 30-tal länder. Mellan 2008 och 2012 hade Gang rollen som tillverkningschef på Advanced Solar Power Hangzhou där han byggde upp och skapade tillverkningsprocessen för bolagets tunnfilmsmoduler (CdTe). Innan dess Gang gick in i solenergibranschen arbetade han både med försäljning och som utvecklare på en rad mjukvarubolag.

Utbildning
MS Mathematics and Computer Science, Colorado School of Mines. BS Mathematics, ShanDong University, JiNan.

Övriga pågående uppdrag
VD och styrelseledamot i Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd. Styrelseledamot i Longrui Solar Energy (Suqian) Co., Ltd, Suqian Ruiyan New Energy Co., Ltd. HuBei KaiLong Longyan Energy Technology Co Ltd.

Innehav i bolaget
0 aktier. 387 475 teckningsoptioner.

Oberoende
Inte oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen. Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.


Vivianne Holm

Styrelseledamot


Född 1965. Styrelseledamot sedan 2020.

Erfarenhet
Vivianne har 30 års erfarenhet från den finansiella sektorn. Sedan 2008 är Vivianne aktiv som privat investerare inom techsektorn samt styrelseproffs, sedan 2015 med fokus på cleantech. Vivianne har parallellt med detta drivit konsultbolag och arbetat som rådgivare till företagsledningar i frågor kring kapitalanskaffning och finansiell information. Vivianne har tidigare arbetat som aktieanalytiker på Alfred Berg och med corporate finance på SEB.

Utbildning
Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga pågående uppdrag
Styrelseledamot i Hexicon AB.

Innehav i bolaget
47 361 aktier genom bolag.

Oberoende
Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen. Inte oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.


Patrick de Muynck

Styrelseledamot


Född 1956. Styrelseledamot sedan 2020.

Erfarenhet
Patrick har varit verksam i finanssektorn i över 35 år, mestadels baserad i London och New York. Mellan 2000 till 2015 var Patrick partner hos EQT och verksam som kreditchef samt medlem i ledningsgruppen. Sedan några år tillbaka arbetar Patrick med styrelseuppdrag och egna investeringar.

Utbildning
Commercial Engineer, Solvay College, University of Brussels.

Övriga pågående uppdrag
Styrelseordförande i Ymer SC AB, Ymer SC Fund 1 AB, Ymer SC AC AB, Brocc Holding AB, Skalmsta Ridcenter AB och Dagar hf. Styrelseledamot i Kara Connect IVS, Kara Connect ehf., Skogsliden Finance AB, Brocc Finance AB och Brocc AB (publ).

Innehav i bolaget
64 031 aktier.

Oberoende
Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen. Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.