Finansiella rapporter


Med vår prenumerationstjänst får du tillgång till nyheter och finansiell dokumentation.

PRENUMERATIONSTJÄNST

Vår ambition är att tillhandahålla relevant, korrekt och aktuell finansiell information för att förbättra förståelsen för utvecklingen av Gigasun. Ta gärna kontakt med oss om du inte hittar det du söker.

Den finansiella rapporterna och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (”K3”).

2024


2019

Årsredovisning 2019

Bokslutskommuniké 2019

Delårsrapport Q3 – 2019

Delårsrapport Q2 – 2019

Delårsrapport Q1 – 2019


2018

Årsredovisning 2018

Bokslutskommuniké 2018

Delårsrapport 2018


2017

Årsredovisning 2017

Bokslutskommuniké 2017

Delårsrapport 2017


2016

Årsredovisning 2016