Möt teamet


Max Metelius

VD

Född 1969. VD sedan 2020. Anställd av Gigasun sedan augusti 2018.


E-post: max.metelius@gigasun.se

Telefon: +46 8 425 031 51

Mobil: +46 72 316 04 44

Erfarenhet
Max har arbetat de senaste åtta åren med olika roller inom förnybar energi och var med som medgrundare till Alight år 2012-2017, affärsutvecklare inom solenergi på BMI under åren 2017-2018 och CFO/COO på Bolaget under åren 2018-2019. Innan dess erhöll Max erfarenhet från finanssektorn på Carnegie och HQ Bank under åren 1998-2012, främst med inriktning på investeringar på tillväxtmarknader.

Utbildning
Juris Kandidat, Stockholms universitet. Master of Law and Economics, University of Hamburg. Studier i ekonomi och geovetenskap, Stockholms universitet.

Övriga nuvarande befattningar
Styrelseledamot i Styrelseledamot i Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd., Longrui Solar Energy (Suqian) Co., Ltd, Suqian Ruiyan New Energy Co., Ltd., ST-Solar Holding AB, Kraftwerk Holding AB och Kraftwerk Consulting AB.

Innehav i bolaget
101 772 aktier och 387 475 teckningsoptioner genom bolag och försäkring.


Stefan Salomonsson

CFO

Född 1980. CFO sedan 2023. Anställd av Gigasun sedan 1 december 2023.


E-post: stefan.salomonsson@gigasun.se
Mobil: +46 70 220 8000

Erfarenhet
Stefan var senast CFO på P.F.C., ett bolag han medgrundade och som förvärvades av Svea Bank 2021. Han var även medgrundare och CFO på Betalo som avyttrades 2020. Dessförinnan var Stefan på EY Transaction Advisory Services under åtta år i Stockholm och New York.

Utbildning
Magisterexamen i Företagsekonomi, Uppsala universitet.

Övriga nuvarande befattningar
Styrelseledamot i Crownstone Capital AB, Crownstone Consulting AB, NS Capital AB, I-Sport Retail 54 AB, PFC Technology AB och Rahnsater AB. Styrelsesuppleant i ST-Solar Holding AB.

Innehav i bolaget
81 620 aktier.


Cecilia Markborn (Xia)

General Counsel

Född 1992. Bolagsjurist sedan 2021. Anställd av Gigasun sedan februari 2021.


E-post: cecilia.markborn@gigasun.se
Mobil: +46 73 500 16 78

Erfarenhet

Cecilia har arbetat som advokat på Setterwalls Advokatbyrå och varit verksam inom områdena företagsförvärv, riskkapital och bolagsrätt för svenska och internationella bolag.

Utbildning

Juristexamen, Uppsala Universitet.

Övriga nuvarande befattningar
Inga.

Innehav i bolaget
0 aktier. 38 748 teckningsoptioner.


Gang Bao

VD för Advanced SolTech Renewable Energy

Född 1969. VD sedan 2020. Anställd sedan 2015.


Erfarenhet
Sedan 2015 har Gang arbetat med försäljning och affärsutveckling i koncernen. Under 2012-2015 var Gang försäljnings- och marknadschef för Advanced Solar Power Hangzhou. Mellan 2008-2012 var Gang tillverkningschef på Advanced Solar Power Hangzhou.

Utbildning
MS Mathematics and Computer Science, Colorado School of Mines. BS Mathematics, ShanDong University, JiNan.

Övriga pågående uppdrag
Styrelseledamot i Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd., Longrui Solar Energy (Suqian) Co., Ltd, Suqian Ruiyan New Energy Co., Ltd.  och HuBei KaiLong Longyan Energy Technology Co Ltd.

Innehav i bolaget
0 aktier. 387 475 teckningsoptioner.

 

Frederic Telander

Arbetande styrelseordförande

Född 1964. Arbetande styrelseordförande sedan 2020. Styrelseledamot sedan 2016.


E-post: frederic.telander@gigasun.se
Telefon: +46 8 441 88 46
Mobil: +46 70 525 16 03

Erfarenhet
Tidigare partner i EIG Venture Capital Ltd, ett investmentbolag med fokus på investeringar inom cleantech. Under perioden 2001–2008, ledande befattningshavare (VD och Vice ordförande) inom Gas Turbine Efficiency koncernen som noterades på Londonbörsens AIM-lista under 2005. Mellan 2007-2009 samt 2018-2020 var Frederic styrelseordförande i Soltech Energy Sweden AB (publ), och mellan 2009-2018 var Frederic VD i Soltech Energy Sweden AB (publ). Under åren 2016-2020 var Frederic VD i Gigasun AB (publ).

Utbildning
Universitetsstudier i företagsekonomi.

Övriga pågående uppdrag
Styrelseledamot i Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd. Styrelseledamot i Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd., Longrui Solar Energy (Suqian) Co., Ltd, Suqian Ruiyan New Energy Co., Ltd.  och Sactum AB.

Innehav i bolaget
35 846 aktier, varav 16 006 genom bolag och 406 849 teckningsoptioner, genom bolag och försäkring.