Kundreferenser


Jiangsu Runchang Gummiteknologi


”Vi har en tillförlitlig affärspartner i Gigasun. De säkerställer att vi får ren och driftsäker elektricitet till en låg kostnad så att vi kan fokusera på vår egen kärnverksamhet.”

Zu Changjun, Direktör på tekniska avdelningen
www.runchangtire.com

 

Solenergiproduktion på Jiangsu Runchang Gummiteknologis tak

2,3 GWh producerat/år

1 490 ton CO2 undvikt/år

500 000 SEK sparat/år


Sohbi verkstad


”Tillväxtpotentialen i Kina ska inte ske på bekostnad av klimatet och ren luft. Tack vare Gigasun kan vi spara pengar och klimatet på samma gång genom att konvertera solenergi till ren elektricitet.”

Guan Yongchu, Chef, Energiavdelningen

www.sohbicn.com

 

Solenergiproduktion på Sobhi verkstads tak

2,6 GWh producerat/år

1 670 ton CO2 undvikt/år

565 000 SEK sparat/år


Suqian Huiyang Textilteknologi


”Det finns en ny medvetenhet kring teknikföretag och deras miljöansvar. Vi vill bidra till transformationen mot en hållbar energiförsörjning. Med Gigasun blir det möjligt.”

Huang Dafeng, Elingenjör, Energiavdelningen

 

Solenergiproduktion på Suqian Huiyang Textilteknologis tak

1,6 GWh producerat/år

1 010 ton CO2 undvikt/år

350 000 SEK sparat/år