Gigasun - ett långsiktigt hållbart, välbeprövat och skalbart koncept


Energibehovet i Kina förväntas fördubblas till 2040. Genom att erbjuda solenergilösningar till medelstora och stora kinesiska företag och organisationer bidrar vi till en hållbar utveckling samtidigt som det ger god avkastning både för våra kunder och våra investerare.

Vi finansierar, bygger, äger och förvaltar solcellsanläggningar åt kunder som förbinder sig att köpa vår el.

Våra Projekt


För våra kunder i Kina innebär samarbetet med Gigasun att de bidrar till en renare miljö samtidigt som de sparar pengar. Gigasun har levererat grön energi i Kina sedan 2014 och antalet solcellsanläggningar fortsätter att öka med god lönsamhet.

187

Projekt

292

MW installerad kapacitet

131

MW under utveckling

Så här jobbar vi


Effektivt och gynnsamt samarbete för alla parter

Sverige-baserade Gigasun sköter finansiering och styrning av bolagets kinesiska dotterbolag.

I helägda dotterbolag finns heltidsanställda som sköter försäljning, upphandling, övervakning, administration och förvaltning av våra solcellsanläggningar.

Prenumerationstjänst


Med vår prenumerationstjänst kan du få tillgång till nyheter och finansiell dokumentation såsom pressmeddelanden, kvartals- och årsredovisningar.