Certified Adviser


Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB. Certified Adviser är ansvarig för att vägleda och stödja Bolaget under tiden det är noterat på Nasdaq First North Growth Market. FNCA Sweden AB är godkänd av Nasdaq First North Growth Market som Certified Adviser.

FNCA Sweden AB

Share Market: Stockholm
Bond Market: Stockholm

+46 8 528 00 399
Andreas Stigers