Affärsmodell


Gigasun affärsmodell går ut på att finansiera, installera, äga och förvalta solcellsanläggningar på taken till våra kunder som främst utgörs av medelstora och större, privata noterade och statligt ägda företag och organisationer såsom t.ex. universitet. Kunden betalar inte för anläggningen men förbinder sig i ett 20-årigt avtal att köpa den el deras respektive soltaksanläggning genererar.

De löpande intäkterna kommer från försäljningen av el till våra kunder. Vår strategi är att bygga en orderstock med målet att ha en installerad kapacitet på 1 000 megawatt som är fullt ansluten till elnätet vid utgången av 2026. Den exakta årliga installationstakten är beroende av tillgången på kapital.

Grundliga avtal med kunderna ger ett långsiktigt och stabilt kassaflöde samtidigt som det säkerställer företagets äganderätt till solcellsanläggningarna.

Våra kunder i Kina, våra investerare och Gigasun själva vinner alla på denna affärsmodell, liksom även miljön.

Svensk och kinesisk huvudägare


Huvudägarna till Gigasun – SolTech Energy Sweden AB (publ) och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. har  32,38% respektive 31,15% ägarandel i bolaget.

Advanced Solar Power Hangzhou Inc. grundades 2008 av Ben Wu och hans far, professor Xuanzhi Wu. Bolaget är en världsledande producent av tunnfilmssolceller och har en helautomatiserad fabrik i Hangzhou i Kina med en årlig produktionskapacitet motsvarande cirka 80 megawatt. Det är dessutom, till dags dato ensamt i världen om att kunna producera semi-transparenta CdTe tunnfilmssolceller.Advanced Solar Power Hangzhou Inc. har en omfattande patentportfölj och nya patent inges löpande. Bolaget ägs av familjen Wu, medarbetarna och ett antal institutionella investerare såsom Legend Capital, North Light Venture Capital, Morningside Venture Capital och Sequoia Capital.

Läs gärna mer om SolTech Energy Sweden AB (publ) på soltechenergy.com och om Advanced Solar Power Hangzhou Inc. på advsolarpower.com