Aktien & Obligationer


Investera i Gigasun


Att investera i Gigasun är att investera i solenergi där den gör mest nytta. Gigasun använder kapitalet till solenergianläggningar som genomgått en noggrann granskning för att uppfylla våra högt ställda krav på lönsamhet, miljökrav, motpartsrisk och projektrisk.

Den kinesiska marknaden för solenergi växer kraftigt. Vår affärsmodell att sälja el från solenergi istället för att sälja solpanelsanläggningar tas emot mot mycket väl. Tillväxtpotentialen är fantastisk och vi bedömer att vi kan investera stora mängder kapital med god lönsamhet i överskådlig tid.

Vill du veta mer? Håll dig uppdaterad genom att registrera dig på vår nyhetstjänst.

Aktien


Aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market sedan 29 oktober 2021. Totalt antalet aktier är 53 744 152, per 2023-08-03.

Största aktieägarna


De största aktieägarna per 2023-10-10, enligt tabell nedan.

Obligationer


Gigasuns verksamhet består i att finansiera uppförandet av solenergianläggningar i Kina som installeras, ägs och underhålls av våra helägda kinesiska bolag, Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd och Longrui Suqian.

Följande obligationer finns utgivna och noterade i Gigasun:

Obligationslån 2018 Solt4

Information Solt4
Obligationsvillkor Solt4
Prospekt Solt4
Advanced SolTech Annual Newsletter 2020 Solt4
Information avseende skriftligt förfarande i SOLT4