Analytiker


Följande analytiker följer för närvarande Gigasun:

Carnegie Investment Bank

Eivind Garvik
E-mail: eivind.garvik@carnegie.no
www.carnegie.no

 

Erik Penser Bank

Örjan Röden
E-mail: orjan.roden@penser.se
www.penser.se

e