Gigasun tecknar två order i Kina som ger totalt ca. 27 MSEK under avtalstiden

Gigasuns dotterbolag i Kina, har tecknat två order med två kinesiska tillverkande industribolag. Ordrarna gäller installationer av solenergianläggningar på sammanlagt ca 1,7 megawatt (MW) och beräknas ge årliga intäkter från elförsäljning på ca. 1,35 MSEK, eller ca. 27 MSEK under avtalens 20-åriga löptid. Investeringen i anläggningarna, som kommer att ägas av Gigasuns helägda dotterbolag i Kina, uppgår till ca. 10,3 MSEK och byggstart planeras till andra kvartalet 2024. Den årliga besparingen av koldioxidutsläpp beräknas till 1000 ton. Projekten är lönsamma helt utan några subventioner.

Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:

Den kinesiska marknaden för takbaserad solenergi fortsätter att mogna och vi ser ett gott lokalt intresse för att finansiera nya projekt med olika typer av lån. Dessa projekt finansieras till största delen av JiangSu Leasing.