ADVANCED SOLTECH OFFENTLIGGÖR ATT KOMPENSATIONSEMISSIONEN MED FÖRETRÄDESRÄTT FÖR AKTIEÄGARNA ÄR REGISTRERAD OCH SISTA HANDELSDAG I ADVANCED SOLTECH BTA ÄR 17 OKTOBER 2023

Advanced Soltech Sweden AB (publ) ("Bolaget" eller "Advanced Soltech") offentliggör att företrädesemissionen av nya aktier med företrädesrätt för aktieägarna, beslutad och tillkännagiven av styrelsen den 14 juni 2023 och vars utfall meddelades av Bolaget genom ett pressmeddelande den 14 september 2023 (”Företrädesemissionen”), är nu registrerad hos Bolagsverket och de betalda tecknade aktierna ("BTA") kommer därmed att omvandlas till nya aktier.

Sista handelsdag i BTA kommer att vara 17 oktober 2023. Omvandlingen av BTA till aktier har 19 oktober 2023 som avstämningsdag. De nya aktierna förväntas bli levererade till aktieägarnas konton den 23 oktober 2023, varefter de nya aktierna kommer att handlas på Nasdaq First North Growth Market.
Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 11 september 2023. Bolaget emitterade 3 453 073 nya aktier och tillfördes cirka 34,5 MSEK före avdrag för transaktionskostnader. Efter registrering av de nyemitterade aktierna hos Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier till 57 197 225 aktier, och aktiekapitalet uppgår till 11 439 445 SEK.