De kinesiska myndigheterna tar ett viktigt steg för att stödja utbyggnaden av takbaserad solenergi.

Den kinesiska energimyndigheten har nyligen utfärdat ett direktiv avseende takbaserad solenergi.

Enligt direktivet ska andelen solenergianläggningar som täcker takytan för statliga myndigheter inte vara mindre än 50%, för offentliga byggnader som skolor och sjukhus 40% och industri- och kommersiella byggnader minst 30%. Detta uppges vara är en viktig åtgärd för att förverkliga det nationella målet om koldioxidneutralitet.

Direktivet är positivt för solenergisektorn och visar tydligt det starka åtagandet från den kinesiska regeringen att stödja övergången till en koldioxidneutral ekonomi. Vår bedömning är att detta kommer att bidra till att öka efterfrågan på vårt erbjudande. Marknaden har reagerat positivt och de noterade solenergibolagen i Kina handlas upp på nyheten.