Kina lanserar nytt program med utsläppsrätter

China Certified Emission Reductions (CCER) är ett program för koldioxidutsläppsminskning som backas av den kinesiska regeringen. CCER förväntas spela en viktig roll för att uppnå Kinas mål avseende förnybar energi. Kina siktar även på att 50 procent av nya fabrikstak ska ha solpaneler till 2025. Under CCER får producenter av förnybar energi utsläppsrätter som kan säljas på Kinas nationella koldioxidmarknad som startade 2021. Takbaserade solenergianläggningar, är ett exempel på projekt, som gynnas ekonomiskt av CCER.

Priset på utsläppsrätter på Kinas nationella koldioxidmarknad var i genomsnitt ca 58 CNY per ton koldioxid 2022. Enligt en studie från 2021 minskar solenergi koldioxidutsläppen med 0,6-0,8 kg per producerad kWh i Kina. Om CCER-priset är lika med priset på China Emission Allowances (CEA), skulle det innebära att CCER ger cirka 0,03-0,05 CNY (4,5-7,5 öre) per producerad kWh solenergi i Kina. Vår bedömning är att CCER-systemet med utsläppsrätter påbörjas i fjärde kvartalet 2023 och kommer att vara tillgängligt för Advanced Soltech någon gång under andra halvan av 2024.

Advanced Soltechs VD, Max Metelius kommenterar:
Detta är ett bra initiativ från kinesiska myndigheter kommer att gynna utbyggnaden av solenergi och Advanced Soltech.
Med Advanced Soltechs, förväntade produktion för 2024 och med samma genomsnittliga priser för utsläppsrätter som 2022, estimerar bolaget en årlig förbättring av resultatet före skatt om 8–15 miljoner SEK, efter transaktionskostnader.