Advanced Soltech tecknar order i Kina som ger totalt ca. 196 MSEK under avtalstiden

Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med SuQian Huida Pastoral Industry Development, ett bolag som tillverkar jordbuks och skogsmaskiner. Ordern gäller installation av en solenergianläggning på sammanlagt ca 10 megawatt (MW) och beräknas ge årliga intäkter från elförsäljning på ca. 9,8 MSEK, eller ca. 196 MSEK under avtalets 20-åriga löptid. Investeringen i anläggningarna, som kommer att ägas av Advanced Soltechs helägda dotterbolag i Kina, uppgår till ca. 73 MSEK och byggstart planeras till fjärde kvartalet 2023. Den årliga besparingen av koldioxidutsläpp beräknas till 6700 ton. Projektet är beläget i JiangSu-provinsen och lönsamt helt utan några subventioner.

Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:

-Vi är väldigt stolta över att fått förtroendet att bygga detta jätte-projekt. Byggandet kommer att påbörjas efter att finansieringsfrågan är löst.