Möt Gigasuns kinesiska VD

Gang Bao har varit VD för Gigasuns kinesiska verksamhet sedan 2015. Från 2012 till 2015 var han bolagets försäljnings- och marknadschef. Innan Gang började arbeta på Gigasun var han tillverkningschef för solpaneler på Advanced Solar Power Hangzhou. Han har en masterexamen i matematik och datavetenskap från Colorado School of Mines och en kandidatexamen i matematik från Shandong University i Jinan.

Med nästan 20 års erfarenhet av solenergibranschen i Kina har Gang omfattande kunskap om tillverkning, installation och drift samt aktuella kinesiska regler och direktiv för solenergi.

"Det roligaste med att arbeta på Gigasun är att vi är ett litet team, vilket innebär att man arbetar nära kundprojekten genom hela processen, från försäljning till byggnation och slutligen drift. Det är givande att bidra till den gröna omställningen och att följa den tekniska utvecklingen i branschen. Att dessutom få arbeta för ett svenskt bolag ger många fördelar, som förtroende från kunder och en bra företagskultur."