Advanced Soltech tecknar en order i Kina som ger cirka 23,2 MSEK under avtalstiden

Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en andra uppföljande order med BaoheTang (BoZhou) Pharmaceutical Co. Ltd. Ordern gäller installation av en solenergianläggning på 1,2 megawatt (MW) och beräknas ge årliga intäkter på cirka 1,16 MSEK, eller cirka 23,2 MSEK under avtalets 20-åriga löptid. Investeringen i anläggningen, som kommer att ägas av Advanced Soltechs helägda dotterbolag i Kina, uppgår till cirka 7,3 MSEK och byggstart planeras till första kvartalet 2022. Projektet når god lönsamhet utan några subventioner och är beläget i Anhui-provinsen.

Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:

-Detta är en uppföljningsorder från samma kund och en komplettering till det projektet om 6 MW som vi tillkännagav den 12 november. Att kunna leverera flera projekt till samma kund, visar på ett starkt förtroende från kunden samtidigt som det effektiviserar våra processer och därmed också höjer lönsamheten.