Cecilia Xia har utsetts till General Counsel på Advanced Soltech

Advanced Soltech Energy Sweden AB (publ) har utsett Cecilia Xia till General Counsel i Bolaget med tillträde senast den 9 februari 2020. Cecilia Xia har arbetat som advokat på Setterwalls advokatbyrå och varit verksam inom områdena företagsförvärv, riskkapital och bolagsrätt för svenska och internationella bolag. Hon har bakgrund från Kina och talar utöver svenska och engelska även mandarin.

Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:

Vi är mycket nöjda med vår rekrytering av Cecilia. Hon kommer att passa perfekt in i teamet med sin erfarenhet som advokat och med sin mycket väl lämpade kunskapsbas. Vi har inlett en intensiv tillväxtresa på världens största solenergimarknad, Kina och Cecilia blir ett välkommet resurs- och kompetenstillskott.

För mer information kontakta:

Max Metelius, VD Advanced Soltech Sweden AB (publ) Tel: 072- 316 04 44. E-post: max.metelius@advancedsoltech.com Om

Verksamheten i Kina

Verksamheten i Kina bedrivs i Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd, ASRE, dess helägda lokala dotterbolag samt i Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. Affärsmodellen består i att finansiera, installera, äga och förvalta solenergiinstallationer på kunders tak i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-årigt avtal köpa den el som anläggningen producerar. Löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kilowattimme (kWh) solel. Målet är att år 2023 inneha en installerad kapacitet på 1 000 megawatt (MW) som är fullt ansluten till elnätet år 2024.

ASAB ägs till 50,82 % av Soltech Energy Sweden AB (publ) och till 48,82% av Soltechs kinesiska partner, Advanced Solar Power Hangzhou Inc samt till 0,36% av ett flertal preferensaktieägare.