SolTechs Kinaaffär påverkas ej

Nyhetsbyrå Direkt har idag publicerat en nyhet om förändringar i Kinas priser och subventioner gällande solenergi samt att Tesla planera att sänka priserna på sina solpaneler. SolTech Energy har följande kommentarer till dessa nyheter då Bolagets börskurs påverkats kraftigt.

    SolTechs kinesiska dotterbolag ASRE´s affärsmodell påverkas inte av att prismekanismen justeras för elnätshandlad solkraft eftersom ASRE säljer sin el direkt till sina kunder

    De genomförda förändringarna gäller s.k ”feed in tariff” och påverkar främst solparker, något ASRE inte sysslar med

    ASRE befintliga avtal påverkas inte alls av sänkta subventioner då dessa subventioner är fasta i 20 år

   Det exklusiva femårigt samarbetsavtal med Jiangsu Provinsen, om byggnation av 500 megawatt (MW) solenergikapacitet som publicerades 26 mars påverkas inte alls då detta avtal inte innehåller några subventioner. Avtalet beräknas fullt utbyggt och utan bidrag från vare sig provins eller centralregeringen generera årliga intäkter om cirka 465 MSEK. Detta motsvarar en årlig avkastning på investerat kapital om cirka 15,8 %, vilket visar att beroendet av subventioner för att nå god lönsamhet inte längre finns för ASRE.   

–   SolTech har under en längre tid kommunicerat att vår affärsmodell i ASRE bygger på att vi inte räknar med några subventioner framöver

   Att Tesla ska sänka sina priser är bara positivt. SolTech ser gärna att Tesla äntligen kommer igång med sina estetiska och byggnadsintegrerade solceller. SolTech har länge försökt driva marknaden från utanpåliggande solpaneler till integrerade och snygga solenergilösningar. Något som SolTech är ledande på. Draghjälp från Tesla är något vi välkomnar.

För mer information kontakta: Stefan Ölander, VD SolTech Energy Sweden AB (publ)
Tel: 070-739 80 00. Epost: stefan.olander@soltechenergy.com 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 30 april 2018 kl. 13.00 CET. 

Om SolTech Energy Sweden AB (publ)
SolTech Energy utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras. I koncernen ingår även dotterbolagen Nyedal Solenergi, NP-Gruppen och Swede Energy samt de samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har cirka 15 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser Erik Penser Bank Telefon: 08-463 83 00.  Email: 
certifiedadviser@penser.se. Mer info på: www.soltechenergy.com