Advanced Soltech tecknar två order i Kina som ger ca. 28,8 MSEK under avtalstiden

Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat två nya order – en med Wuhu GuJiu New Material Technology Co. Ltd. och en med AnHui YeZhiDao Food Co. Ltd. Dessa gäller installation av två solenergianläggningar på sammanlagt 1,8 megawatt (MW) och beräknas ge sammanlagda årliga intäkter på ca. 1,44 MSEK, eller cirka 28,8 MSEK under avtalens 20-åriga löptid. Investeringarna i anläggningarna, som kommer att ägas av Advanced Soltechs helägda dotterbolag i Kina, uppgår till cirka 11 MSEK och byggstart planeras till första kvartalet 2022. Projekten når god lönsamhet utan några subventioner och är belägna i Anhui-provinsen.

Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:

-Efter klimatmötet i Glasgow finns en ännu tydligare samsyn om att en kraftig utbyggnad av förnybar energi är en nödvändighet för att klara klimatet. Vi är glada och stolta över att kunna bidra till detta genom att löpande leverera nya högkvalitativa solenergiprojekt i Kina, som minskar utsläppen av koldioxid mer än 80 gånger så mycket per producerad kilowattimme, jämfört med Sverige.