Advanced Soltech tecknar en order i Kina som ger cirka 84 MSEK under avtalstiden

Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med Nanxiang Wanshang (Wuhu) Trade Logistics Park Investment Co. Ltd. Ordern gäller installation av en solenergianläggning på 5 megawatt (MW) och beräknas ge årliga intäkter på cirka 4,2 MSEK, eller cirka 84 MSEK under avtalets 20-åriga löptid. Investeringen i anläggningen, som kommer att ägas av Advanced Soltechs helägda dotterbolag i Kina, uppgår till cirka 29,7 MSEK och byggstart planeras till fjärde kvartalet 2021. Projektet når god lönsamhet utan några subventioner och är beläget i Anhui-provinsen.

Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:

-Den senaste tidens elbrist i vissa delar av Kina sätter ytterligare fokus på att en fortsatt utbyggnad av solenergi är nödvändig. Vår bedömning är att elbristen leder till ännu större efterfrågan på vårt erbjudande. Vi har nu en mycket stark orderbok inför kommande kapitalanskaffning i samband med noteringen av bolagets aktier på First North Growth Market under oktober månad 2021.