Advanced Soltech tar upp nytt banklån i Kina med 3,9% ränta

Advanced Soltech har beviljats ett 1-årigt, revolverande, icke säkerställt lån, hos China Merchant Bank om 20 MCNY (30 MSEK) med 3,9% i fast ränta. Lånet kommer att användas för att färdigställa solenergianläggningar i Kina.

Max Metelius VD Advanced Soltech kommenterar:

Med vår nya finansieringsstruktur har vi möjlighet att ta upp lån i Kina med betydligt lägre ränta och bättre villkor än tidigare. Detta är en del av de lån vi tar upp för att färdigställa solenergianläggningar, vilket vi kommunicerade i vår prognos som offentliggjordes den 7 augusti.