Gigasun AB (publ) publicerar årsredovisning för 2023

Under det gångna året har vi som bolag stått inför flera utmaningar men också möjligheter som har format vår verksamhet. Vår resa har präglats av betydande strategiska steg för att säkerställa en hållbar och lönsam framtid. Ett av årets mest betydande initiativ var refinansieringen av våra utestående obligationer, ett arbete som inte bara stärkte vår kapitalstruktur och minskade våra räntekostnader, utan också minskade vår valutarisk och skattekostnader genom en ny finansieringslösning i kinesisk valuta. Vår bedömning är att merparten av vår framtida finansiering kommer att finnas i Kina.

Kinas ekonomi har visat tecken på återhämtning under 2023, drivet av ökad efterfrågan på tjänster, motståndskraftiga investeringar i tillverkningssektorn och offentliga infrastrukturstimulanser. Trots detta återstår utmaningar, såsom en kontraktion inom fastighetssektorn och en minskande befolkning som potentiellt kan bromsa tillväxten. Denna ekonomiska dynamik i Kina, kombinerat med ökade geopolitiska spänningar globalt, inklusive konflikten i Ukraina, påverkar den globala
ekonomiska miljön och skapar en osäkerhet som vi noggrant övervakar.

Trots dessa utmaningar har vårt arbete med att förbättra finansieringsstrukturerna och vårt fokus på tillväxt inom förnybar energi placerat oss i en stark position för att navigera i dessa osäkra tider. Vårt engagemang för grön energi fortsatte att bidra till en betydande minskning av CO2-utsläppen i Kina, vilket återspeglar vår roll i det globala klimatarbetet.