Advanced Soltech tecknar två order i Kina som ger cirka 23,6 MSEK under avtalstiden

Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat två order med WuHu ChiLan Intelligent Technology Co. Ltd. och WuHu Xinlei Plastic Technology Co. Ltd. Dessa gäller installation av två solenergianläggningar på 0,8 megawatt (MW) samt 0,75 megawatt (MW) och beräknas tillsammans ge årliga intäkter på cirka 1,18 MSEK, eller cirka 23,6 MSEK under avtalens 20-åriga löptid. Investeringen i anläggningarna som kommer att ägas av Advanced Soltechs helägda dotterbolag i Kina, uppgår till cirka 8,65 MSEK och byggstart planeras till andra kvartalet 2021.

Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:

-Vi ser en fortsatt stark efterfrågan på förnybar energi i Kina och inte minst för vårt erbjudande.