Nytt datum för publicering av Advanced Soltechs delårsrapport för första kvartalet 2023

Advanced Soltech Sweden AB (publ) kommer att publicera delårsrapporten för första kvartalet 2023 den 27 april 2023, istället för som tidigare meddelats 10 maj 2023. Anledningen är att arbetet med att ta fram rapporten gått snabbare än beräknat.