Advanced Soltech tecknar order i Kina som ger ca. 94 MSEK under avtalstiden

Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med YuChai United Power Co Ltd ett bolag verksamt inom tillverkning av tunga motorer. Ordern gäller installation av en solenergianläggning på ca 5,9 megawatt (MW) och beräknas ge årliga intäkter från elförsäljning på ca. 4,7 MSEK, eller ca. 94 MSEK under avtalets 20-åriga löptid. Investeringen i anläggningarna, som kommer att ägas av Advanced Soltechs helägda dotterbolag i Kina, uppgår till ca. 39 MSEK och byggstart planeras till tredje kvartalet 2022. Den årliga besparingen av koldioxidutsläpp beräknas till 3800 ton. Projekten når god lönsamhet utan subventioner och är beläget i Anhui-provinsen.

Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:

-Efterfrågan på vårt erbjudande fortsätter att vara mycket god. Vi har en stor och växande pipeline samt många projekt under byggnation. Vårt primära fokus ligger dock nu på att skapa en finansiell plattform som ersätter våra nuvarande obligationslån till lägre kostnad och samtidigt skapar förutsättningar för fortsatt tillväxt. I syfte att skapa flexibilitet, är våra kundavtal för byggnation av solenergianläggningar utformade så att vi inte drabbas av något skadeståndsansvar, i det fall vi skulle bli försenade med installation av någon anläggning.