Ändrat datum för publicering av Advanced Soltechs delårsrapport för första kvartalet 2023

Advanced Soltech Sweden AB (publ) kommer att publicera delårsrapporten för första kvartalet 2023 senast den 10 maj 2023, som ursprungligen meddelats, istället för den 27 april 2023. Skälet till att Bolaget nu återgår till det ursprungliga publiceringstillfället, beror på att förväntad information som är väsentlig för rapporten, ännu inte har erhållits.