Gigasun har inte uppnått sin försäljningsprognos för 2023.

En preliminär uppskattning visar att omsättningen för fjärde kvartalet landade på ca 47 miljoner SEK, vilket resulterar i en total omsättning för helåret 2023 på ca 219 miljoner SEK. Detta är en avvikelse från den prognos, presenterad den 8 augusti, som förutspådde en omsättning på 249 miljoner SEK.

Den lägre omsättningen kan främst tillskrivas svagare solinstrålning än förväntat och en svagare valuta än vad som antagits i prognosen. Dessutom har den ökade räntan på den utestående obligationen SOLT4 bidragit till ett sämre finansiellt resultat än vad som förutsågs. Prognosen för 2024 är oförändrad. Fullständig rapport offentliggörs på utsatt datum den 20 februari 2024.