Advanced Soltech Sweden AB (publ) tidigarelägger rapporten för kvartal 2 från den 15 september till den 21 augusti 2020

Advanced Soltech har tidigare offentliggjort att rapporten för kvartal 2 2020 kommer offentliggöras den 15 september. Styrelsen har nu beslutat att tidigarelägga rapportdatumet till den 21 augusti kl. 13.00. Skälet till detta beslut är att bolagets moderbolag Soltech Energy Sweden AB (publ) tidigarelägger sin rapport i samband med nyemission.

För mer information kontakta:

Max Metelius, VD Advanced Soltech Sweden AB (publ) Tel: 072 316 04 44. E-post: max.metelius@advancedsoltech.se