Advanced Soltech tecknar order i Kina som ger ca. 13,4 MSEK under avtalstiden

Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med NanTong TongZhou XianFeng Garden yarn dyed Weaving Co Ltd. som är ett systerbolag till den order som tillkännagavs den 22 november och som tecknades med NanTong YongXing Garden Dyeing and Finishing CoOrdern gäller installation av en solenergianläggning på 0,8 megawatt (MW) och beräknas ge sammanlagda årliga intäkter på ca. 0,67 MSEK, eller cirka 13,4 MSEK under avtalets 20-åriga löptid. Investeringen i anläggningen, som kommer att ägas av Advanced Soltechs helägda dotterbolag i Kina, uppgår till cirka 4,9 MSEK och byggstart planeras till första kvartalet 2022. Projektet når god lönsamhet utan några subventioner och är beläget i Jiangsu-provinsen.

Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:

– En order i denna storlek innebär årliga besparingar av cirka 550 ton koldioxid. Idag kostar en utsläppsrätt för ett ton koldioxid över 60 EUR, vilket motsvarar ca. 330 000 SEK per år, för bara denna anläggning. Detta är inte värden som tillfaller bolaget, men ett sätt att illustrera den mycket stora miljönytta som vi skapar med vår affärsmodell.