Advanced Soltech tecknar order i Kina som ger ca. 9,4 MSEK under avtalstiden

Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med Ltd, ett företag Wuhu Hangfu Machinery Mould Co Ltd som är ett bolag inom tillverkning av bildelar. Ordern gäller installation av en solenergianläggning på ca 0,525 megawatt (MW) och beräknas ge årliga intäkter från elförsäljning på ca. 0,47 MSEK, eller ca. 9,4 MSEK under avtalets 20-åriga löptid. Investeringen i anläggningen, som kommer att ägas av Advanced Soltechs helägda dotterbolag i Kina, uppgår till ca. 3,5 MSEK och byggstart planeras till tredje kvartalet 2022. Den årliga besparingen av koldioxidutsläpp beräknas till 336 ton. Projektet når god lönsamhet utan subventioner och är beläget i Anhui-provinsen.

Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:

-Det är mycket glädjande att se att Shanghai åter öppnas upp efter en längre tids nedstängning på grund av COVID. Det kommer framför allt att förenkla våra byggprocesser.