Gigasun tecknar order i Kina som ger totalt ca. 40 MSEK under avtalstiden

Gigasuns dotterbolag i Kina, har tecknat en order med ett bolag verksamt inom fordonsindustrin. Ordern gäller installation av en solenergianläggning på ca. 4,15 megawatt och beräknas ge årliga intäkter från elförsäljning på ca. 2 MSEK, eller ca. 40 MSEK under avtalets 20-åriga löptid. Investeringen i anläggningen, som kommer att ägas av Gigasuns helägda dotterbolag i Kina, uppgår till ca. 18,2 MSEK och byggstart planeras till fjärde kvartalet 2024. I detta fall kommer samtlig producerad el att säljas direkt till nätet, vilket också minskar motpartsrisken. Projektet är beläget i Hubei-provinsen och är lönsamt helt utan några subventioner. Den årliga besparingen av koldioxidutsläpp beräknas till ca. 2000 ton.

Gigasuns VD Max Metelius kommenterar:

Att vi tar hem detta projekt är ett gott betyg till vår säljorganisation och vårt erbjudande. Det visar att vi i en konkurrensutsatt marknad fortsatt kan få tillgång till stora projekt med låg risk och god lönsamhet. Även detta projekt kommer att finansieras till cirka 80 % med lån från vår kinesiska partner JiangSu Leasing.