Kina ska sluta subventionera nya solenergiprojekt-en väntad och välkommen utveckling.

Reuters rapporterade idag att de kinesiska myndigheterna har för avsikt att sluta dela ut subventioner för nya vind och solenergiprojekt från och med den 1 april 2021.

Advanced Soltech har erhållit mycket begränsade subventioner för sina projekt som byggts efter tredje kvartalet 2018. Vi har en god lönsamhet i projekten utan subventioner och räknar aldrig med att erhålla subventioner i nya projekt. De redan godkända subventionerna till projekt som uppfördes innan dessa förändringar ligger kvar oförändrade.

Advanced Soltech välkomnar denna utveckling som skapar en sund marknad som ej är beroende av bidrag och känner ett starkt stöd från kinesiska myndigheter i vårt arbete med att hjälpa till i övergången en hållbar elförsörjning.

Länk till artikeln
https://www.reuters.com/article/china-renewable-subsidies-idAFL2N2NT04M