Advanced Soltech tecknar två order i Kina som ger ca. 10,4 MSEK under avtalstiden

Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat order med, två företag i Anhui-provinsen. Ordrarna gäller installation av två solenergianläggningar på totalt ca 0,6 megawatt (MW) och beräknas ge årliga intäkter från elförsäljning på ca. 0,52 MSEK, eller ca. 10,4 MSEK under avtalens 20-åriga löptid. Investeringen i anläggningarna, som kommer att ägas av Advanced Soltechs helägda dotterbolag i Kina, uppgår till ca. 3,9 MSEK och byggstart planeras till tredje kvartalet 2022. Den årliga besparingen av koldioxidutsläpp beräknas till 380 ton. Projekten når god lönsamhet utan subventioner.

Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:

-Vi upplever starkt intresse från får nya kunder och andra aktörer på den kinesiska sol-marknaden.