Advanced Soltech tidigarelägger publicering av finansiell rapport för Q2 2023

Publicering av Advanced Soltechs rapport för andra kvartalet kommer tidigareläggas till den 10 augusti 2023. Tidigare meddelat datum för publicering var den 18 augusti 2023.

Anledningen till att bolaget tidigarelägger den finansiella rapporten är att bokslutet kommer bli klart snabbare än förväntat och att styrelsen därför inte ser anledning dröja med publicering.