Advanced Soltech tecknar order i Kina som ger ca. 15 MSEK under avtalstiden

Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med Wuhu Letuo Intelligent Manufacturing Co. Ltd, ett bolag inom textilindustrin. Ordern gäller installation av en solenergianläggning på 1,0 megawatt (MW) och beräknas ge årliga intäkter på ca. 0,75 MSEK, eller ca. 15 MSEK under avtalets 20-åriga löptid. Investeringen i anläggningen, som kommer att ägas av Advanced Soltechs helägda dotterbolag i Kina, uppgår till ca. 6,2 MSEK och byggstart planeras till första kvartalet 2022. Den årliga besparingen av koldioxidutsläpp beräknas till 670 ton. Projektet når god lönsamhet utan några subventioner och är beläget i Anhui-provinsen.

Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:

– Denna kund är ett spännande bolag i framkant som satsar på helt automatiserad tillverkning av tyger i Anhui-provinsen.