Advanced Soltechs ASRE tecknar order som ger 122 MSEK under avtalstiden

Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, ASRE, har tecknat en order med Shanxian City Construction Investment Co. Ltd. Ordern gäller installation av en solenergianläggning på 11 megawatt (MW) och beräknas ge årliga intäkter på cirka 6,1 MSEK, eller cirka 122 MSEK under avtalets 20-åriga löptid.

Ordern är uppdelad i två faser där 7,5 MW byggs i första fasen och 3,5 MW i den andra. När 11 MW är byggt och nätanslutet beräknas anläggningen årligen producera cirka 12 760 000 kWh som under 20 år kommer att säljas direkt till elnätet. Investeringen i 11 MW anläggningen, som kommer att ägas av ASRE, uppgår till cirka 50,6 MSEK och byggstart planeras till fjärde kvartalet 2020.

Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:

– Vi är glada och stolta över denna mycket stora affär som är vår näst största hittills. Storleksmässigt kan denna takbaserade anläggning om 11 MW jämföras med Sveriges största solpark i Linköping som är markbaserad och kommer att bli 12 MW. I detta projekt säljer vi den producerade elen direkt till det lokala nätbolaget, vilket ger extremt låg motpartsrisk och god lönsamhet. Vi ser trots Coronakrisen en stark efterfrågan på vårt erbjudande i Kina och vi ser ljust på framtida affärsmöjligheter.

För mer information kontakta:

Stefan Ölander, VD Soltech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070-739 80 00. E-post: stefan.olander@soltechenergy.com eller Max Metelius, VD Advanced Soltech Sweden AB (publ) Tel: 072- 316 04 44. E-post: max.metelius@advancedsoltech.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Soltech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 27 juli 2020 kl. 07:30 CET.

Om Verksamheten i Kina

Soltech Energys satsning i Kina bedrivs i Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd, ASRE, dess helägda lokala dotterbolag samt i Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. Affärsmodellen består i att finansiera, installera, äga och förvalta solenergiinstallationer på kunders tak i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-årigt avtal köpa den el som anläggningen producerar. Löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kilowattimme (kWh) solel. Målet är att år 2023 inneha en installerad kapacitet på 1 000 megawatt (MW) som är fullt ansluten till elnätet år 2024.

ASRE och Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. är helägda dotterbolag till Advanced Soltech Sweden AB (publ). ASAB ägs till 51 % av Soltech Energy Sweden AB (publ) och till 49 % av Soltechs kinesiska partner, Advanced Solar Power Hangzhou Inc.