Kinas klimatmål

Kinas produktion av elektricitet domineras fortfarande av kolkraft, vilket är mycket skadligt för klimatet. För att komma till rätta med det har Kina två uttalade klimatmål, att nå toppen av sitt koldioxidutsläpp innan år 2030 och att nå koldioxidneutralitet före år 2060. Dessa två mål refereras ofta till som ”30-60-målet”.

För att uppnå dessa mål har Kinas regeringen kommunicerat att landet ska bygga 1200 GW förnybar energi till år 2030, men som det ser ut nu, kommer Kina möta detta delmål redan 5 år tidigare. En stor anledning till det är Kinas kraftiga utbyggnad av solenergi. Under 2023 ökade Kinas installerade solenergi med 55,2 procent. Detta visar på att Kinas regering skapar förutsättningar för fortsatt utbyggnad av förnybar energi för att möta de uttalade målen.

Kina är idag världens största producent och konsument av förnybar energi. Vi är glada att kunna verka på denna jättemarknad och bidra till landets gröna omställning.