Advanced Soltech återbetalar SOLT3 den 3 augusti 2023

Advanced Soltech återbetalarden gröna obligationen SOLT3 om 148 MSEK den 3 augusti med medel från sales and leaseback-lösningen med Jiang Su Leasing om ca 820 MSEK samt den riktade nyemissionen om ca 140 MSEK. Bolaget har därmed återbetalat samtliga obligationer (SOLT 2, 3 och 5) om totalt 905 MSEK som har gått till förfall under 2023.

Advanced Soltechs VD, Max Metelius kommenterar:

Nu återbetalar vi den sista förfallna obligationen, SOLT3, som ett led i vår refinansiering. Obligationsägarna har under löptiden fram till idag erhållit närmare 400 MSEK i ränteutbetalningar. Tack vare de nya lägre räntekostnaderna kommer en betydligt större del bolagets intäkter i framtiden att komma aktieägarna tillgodo istället för att gå till bolagets långivare. Detta är ytterligare ett steg mot vår nya plattform för finansiering av våra solenergianläggningar som kommer att innebära lägre räntekostnader, lägre skattebelastning och i princip eliminerad valutarisk. Detta kommer dessutom att skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt med hjälp av nya lån i Kina.