Advanced Soltech tecknar order i Kina som ger ca. 13,6 MSEK under avtalstiden

Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med NanTong ZhongDa Textile Co Ltd, ett bolag verksamt inom textilindustri. Ordern gäller installation av en solenergianläggning på 0,8 megawatt (MW) och beräknas ge sammanlagda årliga intäkter på ca. 0,68 MSEK, eller cirka 13,6 MSEK under avtalets 20-åriga löptid. Investeringen i anläggningen, som kommer att ägas av Advanced Soltechs helägda dotterbolag i Kina, uppgår till cirka 5 MSEK och byggstart planeras till första kvartalet 2022. Den årliga besparingen av koldioxidutsläpp beräknas till 550 ton. Projektet når god lönsamhet utan några subventioner och är beläget i Jiangsu-provinsen.

Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:

– En order i denna storlek innebär årliga besparingar av cirka 550 ton koldioxid. Det visar att våra anläggningar gör verklig skillnad för klimatet.