Advanced Soltechs obligation SOLT2 förlängs enligt bolagets begäran

Advanced Soltech begärde den 4 januari 2023 förlängning av obligationen SOLT2 med återbetalning den 28 februari, 2023. Förslaget har röstats igenom enligt Bolagets begäran, vilket innebär att sista dag för återbetalning av obligationen flyttas fram till den 9 juli, 2023.

VD Max Metelius kommenterar:

”Vi tackar våra obligationsinnehavare i SOLT2 för det fortsatta förtroendet och arbetar nu vidare med refinansiering i Kina av de utestående obligationerna. Vår bedömning är att vi kommer att ha en bra lösning på plats innan den 9 juli. Vi kan nu fokusera på att hitta en bra refinansieringsstruktur för att gynna framtida tillväxt.”