Kina sänker den femåriga räntan med 0,25 procentenheter

People's Bank of China meddelade på tisdagen att den femåriga referensräntan för lån (LPR 5), som påverkar hushållens och näringslivets lånekostnader, sänks från 4,2 procent till 3,95 procent. Sänkningen med 0,25 procentenheter var den största sänkningen av styrräntan sedan den infördes 2019 och överträffade analytikernas förväntningar på en sänkning med 0,1 procentenhet.

Gigasuns lån med JS-leasing är bundet till LPR 5 och räntesänkningen innebär från och med nästa år en årlig minskning av räntekostnaderna om ca 2,6 MSEK.