Advanced Soltech tecknar order i Kina som ger cirka 108,2 MSEK under avtalstiden

Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, ASRE, har tecknat en order med ZheJiang SenKai New Material Co. Ltd. Ordern gäller installation av en solenergianläggning på 8 megawatt (MW) och beräknas ge årliga intäkter på cirka 5,41 MSEK, eller cirka 108,2 MSEK under avtalets 20-åriga löptid.  Investeringen i anläggningen, som kommer att ägas av ASRE, uppgår till cirka 44,8 MSEK och byggstart planeras till fjärde kvartalet 2020.

Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:

-Det är fantastiskt roligt att kunna presentera affärer i den här storleken. Advanced Soltech har idag en väldiversifierad portfölj med kunder i olika branscher belägna i olika regioner.

För mer information kontakta:

Max Metelius, VD Advanced Soltech Sweden AB (publ) Tel: 072- 316 04 44. E-post: max.metelius@advancedsoltech.com

Bolagets Certified Adviser är FNCA, Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Advanced Soltech Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 16 november 2020 kl.11.00 CET

Om Verksamheten i Kina

Verksamheten i Kina bedrivs i Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd, ASRE, dess helägda lokala dotterbolag samt i Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. Affärsmodellen består i att finansiera, installera, äga och förvalta solenergiinstallationer på kunders tak i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-årigt avtal köpa den el som anläggningen producerar. Löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kilowattimme (kWh) solel. Målet är att år 2023 inneha en installerad kapacitet på 1 000 megawatt (MW) som är fullt ansluten till elnätet år 2024.

ASRE och Suqian är helägda dotterbolag till Advanced Soltech Sweden AB (publ). ASAB ägs till 50,85 % av Soltech Energy Sweden AB (publ) och till 48,85% av Soltechs kinesiska partner, Advanced Solar Power Hangzhou Inc samt till 0,3% av ett flertal preferensaktieägare.